Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN - Nytt från Läkemedelsverket | 21 oktober 2016 11:36

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket. Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 4.1.2-2016-078887 2016-10-18 00:00 Fråga om Sandiummun Neoral och parellelimporter Region Östergötland