Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Läkemedelsverket | 28 juli 2017 10:59

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket. Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 4.1.2-2017-056534 2017-07-26 00:00 Fråga om utbytbarhet mellan Lantus och Abasaglar Sahlgrenska Universitetssjukhu...