Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Politik | 20 november 2017 16:54

Extra: Stockholm får inte EMA

EU:s läkemedelsmyndighet EMA flyttas inte till Stockholm, rapporterar nyhetsbyrån TT. Det står klart efter den första omröstningsrundan i Bryssel i dag. EU-ministrarna röstar om var EMA ska ligga...

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Socialdepartementet | 20 november 2017 12:24

Nytt från socialdepartementet

Diariefört hos socialdepartementet. Diarienummer, registreringsdatum, ingivare och ärendemening: S2017/06555/ RS S2017/06555- 2 2017-11-17 Rättssekretariatet S / Fråga om rättsakter om läkemedelsvå...

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Läkemedelsverket | 20 november 2017 12:23

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket. Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 4.1.2-2017-086880 2017-11-13 Fråga om definition på uttryck i LVFS 2010:4 APL 4.1.2-2017-086920 2017-11-14 Fråga o...