Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Apoteksnyheter | 9 december 2016 11:39

Apoteksutredningen får förlängt

Regeringen beslutade i går om en förlängning av Apoteksmarknadsutredningen och om utökat uppdrag, det framgår regeringens tilläggsdirektiv . Utredningen ska nu också se över marknaden och regelverk...

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Regulatoriskt | 9 december 2016 11:36

Nya LV-godkännanden i december

Läkemedelsverket, LV, har publicerat nya godkännanden, ändringar och förnyelser i december: Nummer 2016/44 https://lakemedelsverket.se/upload/foretag/humanlakemedel/godkannandelistor/g44_2016.pdf...

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Läkemedelsverket | 9 december 2016 11:35

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket. Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 2016-12-07 00:00 1.1.2-2016-092932 Beslut om godkännande av publicering av läkemedelsmonografi för Cosentyx...