Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Allmänt om läkemedel | 23 mars 2018 11:29

SLL byter till GSK-vaccin

Stockholms läns landsting, SLL, har genomfört en regional upphandling av vissa vacciner. I två fall byter landstinget leverantör och preparat, enligt information från Janusinfo i dag. I båda fallen...

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Läkemedelsverket | 23 mars 2018 11:22

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 2.1.2-2018-022770 2018-03-21 00:00 Begäran om utlämnande av allmän handling gällande dokumentation för Tecfidera oc...