Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Nytt från Läkemedelsverket | 20 september 2017 11:25

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket. Diarienummer, datum, ärendemening och intressent: 4.5-2017-069538 2017-09-18 00:00 Information om restsituation för Furix retard 30 mg depotkapsel Takeda Pharma AB