Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Senaste nytt

NYHETSBREVET APOTEKSMARKNADEN Affärsnyheter | 16 januari 2018 13:08

Publicerade studier om P-Cure lugnar inte kritiker

”Det saknas fortfarande rimlig konsumentinformation för att kunna ta ställning till produktens egenskaper. Till sådan finns publikt tillgänglig så finns det faktiskt skäl att tvivla på produkten” /…/, dundrar Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen Nepi – nätverk för läkemedelsepidemiologi, på Apotekets kundforum med anledning av apotekskedjans lansering av toablocket från Pharem Biotech.

Efter frågor från kunder har Pharem publicerat resultat från in-vitriostudier samt ett pilotförsök på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Försöket på Akademiska visade hög borttagningseffekt men låg statistisk relevans. Anledningen till den låga statistiska relevansen var att sjuksköterskor glömt bort att samla in data till studien. Försöket genomfördes på åtta toaletter på sjukhuset.

Frågorna från Mikael Hoffman och andra har gällt om Apoteket och Pharem har fog för påståendena i marknadsföringen om en reningsgrad på upp till 60–80 procent av läkemedelsresterna.

Studierna räcker inte anser Mikael Hoffman i en tweet:

”Lite in-vitro studier samt en pilot på @Akademiska_Nytt med icke signifikanta resultat räcker inte för att stödja marknadsföringspåståenden.”

Apoteksmarknaden har sökt företrädare för Pharem på förmiddagen i dag.

NYHETSBREVET APOTEKSMARKNADEN Nytt från Läkemedelsverket | 16 januari 2018 13:02

Nytt från Läkemedelsverket

Diariefört hos Läkemedelsverket: * Inspektion av Södersjukhuset AB, sjukhusens läkemedelsförsörjning Intressentnamn: Södersjukhuset Diarienummer: 6.2.8-2018-002163 * Fråga om vilka produktionsanläg...