Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

16 juni 2016 | Jonny Sågänger

Nationell läkemedelslista högprioriterat

Analys: Införandet av gemensam nationell läkemedelslista är en av regeringens mest prioriterade satsningar, både inom den nationella läkemedelsstrategin, NLS, och på e-hälsoområdet. Den nationella läkemedelslistan hamnade i rampljuset efter att regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL,...

Jonny Sågänger

Redaktör

Kontakt

10 maj 2016 | Karin Meyer

Samverkan avgörande för NLS

Samverkan mellan organisationer och professioner är avgörande för om målen i NLS ska uppnås. Bland annat när det gäller kostnadsperspektivet är det viktigt att arbeta tillsammans och inte efter befintliga stuprör. Kostnader på ett ställe kan ge besparingar längre fram i vårdkedjan, skriver Karin...

Karin Meyer

vd för Apotekarsocieteten.

Kontakt

20 april 2016 | Dag Larsson

Mer måste till än färre regioner

En eventuell ny regionindelning av Sverige kan bli ett gyllene tillfälle att utveckla den svenska vården. Men det kräver att förändringarna baseras på bästa tillgängliga kunskap och att det samtidigt tas fram lösningar på vårdens organisatoriska utmaningar.  Det menar Dag Larsson, ansvarig för...

Dag Larsson

Ansvarig för regionala frågor, Läkemedelsindustriföreningen, LIF.

Kontakt

7 april 2016 | Björn Arvidsson

Rätt behandling till rätt patient i rätt tid

På resan från small data till big data har Sverige stora möjligheter att vara världsledande. Sverige har en offentlig sjukvård, en lång erfarenhet av att arbeta med kvalitetsregister, personnnummer som kopplar samman individ och data, en nationell infrastruktur för biobanker och det finns starka...

Björn Arvidsson

Policychef, Roche AB.

Kontakt

23 mars 2016 | Martin Lind

Hög burnrate nyckel till framgång

  Det råder för närvarande hög aktivitet life science-området i Sverige och resten av Norden. Området är högprioriterat av den svenska regeringen, och internationella läkemedelsbolag och investerare följer utvecklingen i regionen med växande intresse. Förutsättningarna att kunna finansiera...

Martin Lind

Analysansvarig på nyhets- och analystjänsten BioStock

Kontakt

23 februari 2016 | Anna Sandström

Därför tror vi på nordisk life science

Norden är på väg att utvecklas till en region med internationell konkurrenskraft inom life science. I den nordiska regionen växer nu fram hot spots som står sig väl i den knivskarpa internationella konkurrensen med life science-klustren i Bay-området i Kalifornien, Boston-området, den gyllene...

Anna Sandström

Science Relations Director, AstraZeneca

Kontakt

1 januari 2016 | Robert Svanström

Nära relation mellan förskrivare och apotek är framtiden

  Jag är övertygad om att en närmare relation mellan förskrivare och apotek tillhör framtiden. Det skriver Robert Svanström, chefsapotekare på Sveriges Apoteksförening i en krönika.      Ny dag, nya möjligheter heter det som bekant. Nu är det ju även nytt år, så kanske finns en möjlighet för någo...

Robert Svanström

Chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening

Kontakt

1 2 3 4 5 6 7 > »