Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

NYHETSBREVET LÄKEMEDELSMARKNADEN Allmänt om läkemedel | 8 november 2017 16:30

Quintiles IMS byter namn till Iqvia

Quintiles och IMS Health, som förra året offentliggjorde att man går samman, har i dag presenterat ytterligare ett steg i fusionsarbetet. Det nya bolag som sedan sammanslagningen har hetat Quintiles IMS (QuintilesIMS) byter nu namn till Iqvia med varumärket IQVIA.

Det framgår av information från Iqvias vd och styrelseordförande Ari Bousbib. Han meddelar att det bolag som utvecklats genom transformationen av ett sammanslaget Quintiles och IMS är inriktad på att förbättra utfallet för patienter som genomgår olika behandlingar och att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården runt om i världen.

Vetenskaplig användning av hälsodata kommer att vara Iqvias främsta verktyg och medel i verksamheten, enligt Ari Bousbib.

 

Jonny Sågänger