Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL På djupet | 3 juni 2016 12:19

Sverige i global topp inom biopharma

Sverige är ett av de fem länder i världen som bidrar mest till innovation utveckling på biopharmaområdet inom life science.  Det visar en rapport från Information technology & innovation foundation, ITIF, i Washington DC, USA. Stiftelsen har analyserat och rankat en rad olika faktorer som anses ha central betydelse för framväxten av life science-industri i olika länder. Rapportförfattarna vid stiftelsen har jämfört 57 länder.

Sverige tillhör elitskiktet av länder inom biopharma tillsammans med USA, Schweiz, Taiwan och Singapore.

Den framskjutna positionen är ett resultat av en långsiktig svensk politik på områden som vetenskaplig forskning, prissättning på läkemedel och immaterialrättsligt skydd. Det räcker inte att staten investerar i forskning och utveckling för att få en blomstrande life science-industri. Det krävs även att lagstiftning och andra nationella spelregler understödjer innovation och utveckling.

I Sverige har lagstiftningen, regulatoriska spelregler och andra regelverk skapat förutsättningar för framväxten av ett ekosystem med grogrund för olika aktörer inom biopharma och andra delar av life science.   

I ITIF:s analys av statsmakternas investeringar i forskning och utveckling på hälso- och sjukvårdsområdet och storleken på dessa investeringar som andel av bruttonationalprodukten, BNP, är Sverige rankat som nummer tre i världen. Sverige ligger efter Danmark och Norge i denna rankning, men är högre rankat än Storbritannien.

Av rapporten framgår även bland annat följande:

* Antalet life science-företag i Sverige ökade med 130 procent under åren 1998 till 2012.

* Sverige har en medelhård reglering av läkemedelspriserna. Danmark, Norge, Storbritannien och Frankrike är exempel på länder med höga krav på prisreduktioner. Schweiz, Israel och USA

är exempel på länder med lägre krav på prisminskningar. Kraven på prisminskningar graderas som low, moderate och high. Sverige klassificeras alltså som moderate.

* Svensk lagstiftning ger tio års dataexklusivitet för nya biologiska läkemedel. USA har längst skyddsperiod, tolv år. I Ryssland, Sydafrika och åtta andra länder erbjuder lagstiftningen inget dataskydd.

Rapportförfattarna skriver – med hänvisning till statistik från Världsbanken i mars – att människors genomsnittliga livslängd ökat från 65 till 71 under åren 1990 till 2013. Förbättrad hälso- och sjukvård, nya läkemedel och andra terapier anges som viktiga orsaker till förbättringarna. Men om denna positiva utveckling ska fortsätta krävs att världens nationer, deras regeringar och andra beslutsfattare delar på ansvaret att stödja den global life science-industrins satsningar inom biopharma. Industrin kan bara blomstra och utvecklas om det finns ett gynnsamt ekosystem för forskning och utveckling, immaterialrättsliga regelverk, kaptilförsörjning och samverkan mellan industri, vård och akademi (se även intervjun på LIF:s nyhetssajt Life-Times med samhällsdebattören och forskarenNima Sanandaji nedan).

http://www.life-time.se/vardkvalitet/sverige-har-varldens-chans-inom-life-science/

Källa: Rapporten How National Policies Impact Global Biopharma Innovation: A Worldwide Ranking ITIF April 2016.

 

Jonny Sågänger

Redaktör

Kontakt