Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Profilen | 31 maj 2016 13:08

Apoteket ska förbättra rådgivningen

I april vann Apoteket AB pris som Sveriges mest hållbara företag. Nu höjer företaget takten i hållbarhetsarbetet och startar bland annat ett projekt för att förbättra läkemedelsrådgivningen till kunderna. Nyhetsbrevet Apoteksmarknaden träffade en nöjd Anna Rogmark, chefsjurist och ansvarig för hållbarhetsfrågor på Apoteket.

– Avgörande för att vi vann tror jag är att vi har lyckats göra kunderna medvetna om vår kvalitetskontroll. Våra kunder har inte bara en känsla av att vi har koll på vad vi säljer, nu vet de att vi har det, säger Anna Rogmark, som är nöjd och glad över utmärkelsen.

Hon berättar att hon på frågan om hur de skulle fira detta på företaget svarade: ”Vi ska fira det i tolv månader”.

– Det betyder jättemycket internt. Och vi firar verkligen det här på våra apotek, det får aldrig bara bli ett huvudkontorsfirande, säger Anna Rogmark.

Sedan nyheten om hållbarhetspriset kom har dock bolaget gått på ett blindskär. I mitten av maj avslöjade Aftonbladet att Apoteket beslutat att efterfakturera drygt 14 000 Apodos-kunder på grund av en intern miss hos bolaget. Efter starka reaktioner ångrade sig bolaget, drog tillbaka kraven och bad om ursäkt.

– Vad gäller efterfakturering av våra kunder kan jag bara konstatera att det var ett felaktigt beslut. Jag hoppas att det inte påverkar synen på Apoteket som ett hållbart företag, säger Anna Rogmark, till nyhetsbrevet Apoteksmarknaden.

För ett par år sedan gjorde Apoteket ett omtag när det gäller hållbarhet för att bli tydligare ”för oss själva och omvärlden”. Anna Rogmark och övriga i ledningen prioriterade och diskuterade och kom slutligen fram till ”hjulet” som beskriver företagets mål och strategier inom hälsa, lönsamhet, sortiment, miljö och medarbetare och som publiceras i den kombinerade års- och hållbarhetsrapporten. Det finns mål och mätetal för varje område.

– Det nya var att vi samlade och prioriterade, och i stället för att ha 15–20 olika mål så blev det dessa fem. Vi har nu inte bara finansiella nyckeltal utan mäter också hur många som lämnar in överblivna läkemedel, motivationen hos våra medarbetare och så vidare.

Hur arbetar ni för att föra ut hållbarhetstänket till alla era medarbetare?

– Det är naturligtvis en utmaning eftersom vi är 3 500 som arbetar på företaget. Vi tar fram utbildningar och stödmaterial och kommunicerar målen. Jag är medveten om att vi på huvudkontoret ”sänder” mycket till apoteken. Det är vårt ansvar att förenkla och förtydliga målen så att de blir relevanta för våra medarbetare. Tanken är inte att alla medarbetare ska kunna räkna upp alla mål och mätetal. Det viktiga för oss är att alla vet hur de själva bidrar till ett hållbart företag.

Apotekets hållbarhetsmål passar väl in i den vanliga apoteksverksamheten. Området hälsa innebär exempelvis att Apoteket ska förebygga ohälsa och underlätta rätt läkemedelsanvändning. Målet är att öka andelen nöjda kunder.

Utmaningen framöver blir att i ännu högre grad föra ut Apotekets hållbarhetstänk till kunderna och göra dem medvetna om bolagets arbete på området.

– Vi har nått fram med att vi har ett noga utvalt sortiment, nu vill vi att kunderna ska bli medvetna om att vi har en kvalitetsstämpel på alla produkter, inte bara enskilda, och att alla produkter som inte är läkemedel genomgår samma kontroll.

En annan framtida uppgift är att få fler läkemedelsleverantörer att skriva på Apotekets  uppförandekod.

– Miljöhänsyn och socialt ansvarstagande ska genomsyra hela värdekedjan och även om många av bolagets leverantörer har skrivit på koden, så finns det mer att göra, säger Anna Rogmark. Men hon är optimist:

– Arbetet kommer att gå framåt. Alla aktörer är medvetna om att det är viktiga frågor, det gäller bara att hitta rätt sätt att samarbeta på kring de här frågorna.

Något som Apoteket ska fokusera på inom ramen för hållbarhetsarbetet är att förbättra kunddialogen.

– Vi vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för mötet med kunderna vid receptexpedieringar. Vi vill nå ut till kunderna med vår farmaceutiska kunskap och förbättra förutsättningarna för kunderna att ta sina läkemedel på rätt sätt. Här kan vi göra mer och vi formerar just nu ett projekt med särskilt fokus på kundmötet. Vi kallar det för affärsfarmaci som för oss är ett synsätt där farmaci och affärsmässighet går hand i hand och gör det lättare för farmaceuten att hjälpa kunden till bättre läkemedelsbehandling och hälsa, säger Anna Rogmark.

En annan nyhet är att Apoteket planerar att genomföra sin kundundersökning på minst 300 apotek nästa år, i stället för på 100 som i år.

Anna Rogmark började sin anställning på Apoteket 2005 som chefsjurist. År 2010 breddades rollen och hon blev medlem av företagsledningen. Får två år sedan fick hon ansvar för hållbarhetsfrågorna.

– Men det är inte jag ensam som ansvarar för vårt hållbarhetsarbete. Varje person i ledningen driver hållbarhet inom sitt ansvarsområde. Vår ambition är att helt integrera hållbarhetsarbetet i den vanliga verksamheten, säger hon.

 

Karin Johnsson