Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Profilen | 19 maj 2016 13:06

Tony Johansson: Vi ska jobba mer som en kedja

 

Apoteksgruppens apotek är lite för olika. Därför ska gruppen arbeta mer som en enda kedja i framtiden, säger Apoteksgruppens vd Tony Johansson i en intervju med nyhetsbrevet Apoteksgruppen.


Tony Johansson har varit vd för Apoteksgruppen sedan årsskiftet men har redan tagit ett starkt grepp om kedjans utveckling. På en konferens för alla apotek i inledningen av april målade han upp bilden av framtidens apotek 2021. Det nya butikskonceptet ska lanseras i höst.

– Ett par gånger gick det ett sus genom rummet, säger Tony Johansson.

   I dag finns 173 apotek som drivs av självständiga entreprenörer i kedjan. Det interna målet är att växa till 250 om fem år.

   – Det är ett tufft mål, men om vi närmar oss den siffran så tror jag att det går bra för oss. I all annan detaljhandel är storlek viktigt för att nå fördelar när det gäller effektivitet, kostnader och priser med mera. Men vi som en entreprenörsdriven firma, tror jag kan klara oss ganska bra, även om vi inte är störst, genom att diversifiera oss och gå våra egna vägar. Vi har stora möjligheter att sälja mer på de apotek som vi redan har. Det finns en stor potential i egenvården och distanshandeln, säger Tony Johansson, till nyhetsbrevet Apoteksmarknaden.

Sedan den 1 maj är alla apotek i gruppen anslutna till e-handeln och kunderna kan beställa varor för avhämtning på sitt lokala apotek. Tidigare var endast ett 20-tal apotek anslutna.

 Vad händer mer i vår?

   – Just nu rullar ombyggnadsprojektet. Över 50 procent av apoteken planerar att bygga om och drygt 40 procent avser dessutom att öppna nya apotek. Vid slutet av året räknar jag med att antalet apotek kommer att vara uppemot 180. Hittills har servicebolaget öppnat två apotek i centrala lägen, ett i Göteborg och ett i Stockholm. Eventuellt blir det något till i höst. Tanken är att växa i storstäderna genom att bygga kluster. Ett eller flera centralt placerade apotek hjälper till att bygga varumärkeskännedom, säger Tony Johansson och fortsätter:

   – Om vi samlar ett antal apotek i en storstad, så hjälper det även de av våra apotek som ligger utanför stadskärnan, i förorter. Apoteken i kluster kan få driftssynergier genom att dela personal och hjälpa varandra med marknadsföring, säger han.

   Många hör av sig till Apoteksgruppen och vill starta apotek, även från andra kedjor. Servicebolaget diskuterar just nu med ett antal banker om olika finansieringslösningar för dem som vill expandera eller komma in som nya entreprenörer.

Sedan han tillträdde vid årsskiftet har Tony Johansson rest runt bland apoteken från Gällivare i norr till Helsingborg i sydväst.

   – Det som slog mig då var att vi ser lite för olika ut. Vi har samma varumärke och kommunicerar som en kedja, men apoteken ser för olika ut för att det ska vara hållbart på sikt. Vi behöver ett koncept som håller ihop, säger Tony Johansson och fortsätter:

   – Det finns många fördelar med att jobba som en kedja. Det kan handla om kampanjer och kommunikation, och om inköp. Att få bra avtal med leverantörerna är mycket enklare om man är en kedja och har gemensam kommunikation i butiken. Om vi går lite mer i takt, så vet leverantörerna vad de får om de sluter avtal med oss.

Detta tog Tony Johansson också upp på konferensen i april.

Hur reagerade entreprenörerna på det?

– Många vill att vi ska jobba mer som en kedja. Om vi kan samarbeta om fler saker kan vi skapa mer resurser för marknadsföring och kompetensutveckling. Vi kan också få bättre marginaler för investeringar. Kraften ligger i att vi är en entreprenörsdriven kedja, så vi får absolut inte dämpa denna drivkraft. Men om vi gör likadant till 80 procent så har vi plats för det lokala entreprenörskapet på resten. Mitt jobb är att övertyga entreprenörerna om att det är bäst för dem, deras personal och för kedjan.

   Apoteksgruppen har inlett ett arbete för ett gemensamt butikskoncept, eller best practice, som ska bli färdigt i höst. Entreprenörerna är eller kommer att bli involverade i arbetet.

   – De uppskattar att bli engagerade i arbetet och inte bara att få det presenterat för sig.

Flera olika projekt har startats. Ett handlar om kvalitet, som ett team med kvalitetschef Birgitta Lange Sjöblom i spetsen har jobbat fram och som ska presenteras i maj.

  – Vi ska lägga större fokus på vårt interna kvalitetsarbete och har förstärkt teamet som jobbar med det. Tanken är att vi ska bli mer proaktiva gentemot entreprenörerna. Ta till exempel egeninspektionerna som skapar en viss oro, trots att de flesta har bra kontroll. Vi vill att entreprenörerna ska känna sig helt trygga i egenkontrollen. Det handlar mycket om självförtroende.

   Ett annat arbete som startat gäller kompetensutveckling. En plan ska läggas för att se vilka kunskaper som behövs i framtiden så att kedjan är förberedd och har optimalt utbildad personal för kommande utmaningar. Det gäller även serviceföretagets kompetens. Just nu kartläggs vilken typ av stöd som entreprenörerna behöver centralt i form av till exempel ledarskap, ekonomi och företagande.

– Vi vill utveckla farmacin och använda det kunnande som finns på våra apotek för att sälja tjänster och bli en partner inom äldrevård, hemsjukvård och veterinärkliniker med mera. Den expertis som finns i apoteken ska fler kunna utnyttja.

En av de stora utmaningarna just nu är bristen på farmaceuter. Tony Johansson är pessimistisk när det gäller utbildningsplatser.

– Jag tror att situationen kommer att vara lika illa eller ännu värre i många år framöver. Även om utbildningsplatserna blir fler så klarar en hel del studenter inte av utbildningen. Men ganska många av våra apotek drivs av enormt pigga och engagerade seniorer. De talar dessutom om att öppna fler apotek. De hittar varandra på konferenser och utbildningar och så öppnar de verksamhet tillsammans. Sådant ger mig energi.

Enligt en färsk studie använder farmaceuterna endast 11 sekunder till medicinsk rådgivning per receptexpediering. Behöver farmaceuternas rådgivning stärkas?

– Jag upplever att våra farmaceuter försöker och vill ge råd, men att det kanske inte alltid är så lätt. Jag tror inte att folk i allmänhet vet hur kunniga apotekare och receptarier vi har. Det borde samhället utbilda sina medborgare i. Farmaceuternas ställning i vårdapparaten behöver också stärkas. Och vi själva kan göra mycket för att visa på den kompetens som finns.

För att lyfta fram den kunskap som finns inom Apoteksgruppen ska kedjan börja kommunicera med kunderna på ett nytt och mer individuellt sätt. Information om aktuella djurprodukter ska till exempel skickas till dem som har djur för att uppfattas som relevant. Tony Johansson hoppas att det leder till att kunderna känner att det är naturligt att vända sig till sitt lokala apotek för att få råd.

Vilken prägel sätter du på kedjan i och med att du blivit vd för servicebolaget?

– Jag vill jobba för att hitta en gemensam väg och entusiasmera alla att vilja gå åt det hållet. Det handlar om att välja strategi och sätta mål som sträcker sig längre framåt i tiden än bara något år, som tidigare. Jag vill bygga upp förtroende och leverera. Min lön betalas av medlemsavgifter. Jag hoppas att entreprenörerna ska känna att de får valuta för pengarna. Jag vill vara öppen med planerna så att inte kommer som en överraskning och jag vill stå för det jag har sagt.

 

 

Karin Johnsson