Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL EU | 25 april 2016 17:42

Danmark investerar mest i innovativa läkemedel

 

Danmark är den nationella marknad i Europa som är mest öppen för innovativa läkemedel. Sverige kommer på fjärde plats, efter tvåan Tyskland och trean Belgien. Det visar en rankning som IMS Health har gjort för år 2014, baserat på jämförelsetal för perioden 2010-2014. Statistiken bygger på hur mycket pengar som investerats i innovativa läkemedel räknat per capita.


På jumboplats i rankningen finns Litauen, Lettland och Rumänien.

– Vår analys visar på ett tydligt sätt att det är mycket stora skillnader i upptaget av innovativa läkemedel i de 25 länder vi har jämfört. Analysen visar även att finanskrisen minskade upptaget dramatiskt i till exempel Spanien och Italien, sa Carlo Ciapparelli, vd för IMS Healths region norra Europa, under konferensen Nordic Market Access Leaders Forum i Stockholm.

Spanien föll från tredje plats år 2010 till plats tolv 2014.

Intresset för innovativa läkemedel i Norden var enligt IMS Healts statistik relativt opåverkade av finanskrisen.

– De nordiska ländernas investeringar i innovativa läkemedel låg kvar på ungefär samma nivåer under åren efter finanskrisen 2008-2009 och det innebar att deras placeringar i rankningen förbättrades, sa Carlo Ciapparelli.

Under 2015 investerades närmare 4 miljoner euro per 100 000 invånare på innovativa läkemedel i Danmark år 2014. Motsvarande siffra för Sverige var cirka 3,7 miljoner kronor, enligt IMS Healths statistik (se grafisk illustration nedan).

IMS Health gjorde analysen av upptag av innovativa läkemedel i de olika europeiska länderna för första gången 2009, i samband med att Belgien hade ordförandeposten i EU. Analysen bygger på data från företagets befintliga försäljningsstatistik.

Konferensen Nordic Market Access Leaders Forum arrangerades av NextLevelPharma. På konferensen deltog svenska, nordiska och internationella experter på läkemedelsområdet, både från offentlig sektor och från näringslivet.

 

 

Jonny Sågänger

Redaktör

Kontakt