Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Profilen | 14 april 2016 09:25

Johan Olofsson: Högre nivå på näthandeln behövs

Johan Olofsson, vd för Din Apotekare i Stockholm, anser att det inte räcker att ha anställda farmaceuter när apotek säljer läkemedel via nätet. – Om den som bedriver webbhandeln ringer upp och säkerställer att varje kund har fått nödvändig information, då har man höjt nivån mycket, säger han i en intervju med nyhetsbrevet Apoteksmarknaden.

Vilka förhoppningar har du på apoteksutredningen?

– Jag hoppas verkligen att utredningen tittar på frågan om vad apoteken ska vara till för, hur de ska se ut i framtiden. Jag hoppas att utredningen tar hänsyn till den lilla entreprenören som inte har tillgång till de resurser som kedjornas huvudkontor har, säger Johan Olofsson, som också är ordförande i Sveriges oberoende apoteksaktörers förening, Soaf, och fortsätter:

– Jag önskar att utredningen undersöker hur apoteken kan fokusera på farmaci och hur den kompetens som finns kan utnyttjas på ett bättre sätt. Om vi fokuserar på farmaci kan vi avlasta sjukvården. Vi kan till exempel hjälpa kunderna att komma in på rätt nivå i sjukvården. Om de är osäkra kan de komma till oss först så kan vi slussa dem rätt. Det handlar om att bygga förtroende och visa att vi förtjänar ett utökat mandat. Om vi till exempel ska ta blodprov så måste det finnas utbildningar och certifikat som visar att vi är behöriga.

Ska farmaceuterna föra journal också?

– Det är för tidigt att säga, vi är inte i närheten av att kunna diskutera det. Men jag vill inte utesluta något. I Storbritannien, där jag har jobbat, får farmaceuter förskriva vissa läkemedel.

Vilka farhågor har du när det gäller utredningen?

– En farhåga är att utredaren tror att man får bättre kvalitet genom att reglera mer. Mer administration underlättar inte för oss. Vi behöver regler som stödjer oss i arbetet med att hjälpa kunden att använda läkemedel på rätt sätt och inte som sätter käppar i hjulet för oss. När vi möter kunder med speciella behov, som kanske har ledbesvär och därför har speciella förpackningsbehov, eller som har bristande förtroende för läkemedelsfabrikat, eller som har nedsatt kognitiv förmåga, kan vi inte med stöd av dagens regelverk göra farmaceutiska bedömningar. Det kan leda till försämrad läkemedelsanvändning och i värsta fall till att patienten hamnar på sjukhus, och vad kostar inte det samhället? Man ser bara kostnader i ett led.

Om du var apoteksutredare, vad skulle du föreslå?

– Jag skulle jobba för att säkerställa långsiktiga satsningar på farmaceutisk kompetens. En nyckel är att kunna nyttja kompetensen ännu mer i apoteksdriften. Jag skulle också ta branschglidningen på allvar och tydliggöra vad som trots allt bör vara apotekens basverksamhet. Ett sätt är att titta på hur apoteken kan avlasta landstingen.

– Jag skulle också fokuserat på att prata med patientorganisationerna och farmaceuterna, inte bara med topparna inom apoteken. Och så skulle jag verka för att förenkla regelverken och kommunikationsvägarna med förskrivarna. Farmaceuterna bör får ett större mandat att göra receptrelaterade bedömningar, utifrån kundens behov och samhällsekonomi, med ambitionen att förbättra läkemedelsanvändningen. Självklart ska inga korrigeringar påverka läkarens intention med behandlingen, utan vara av problemlösande och förenklande natur med lyhördhet för patientens behov. Allt bör enkelt kunna återkopplas elektroniskt till läkaren.

Du tog över som ordförande för Sveriges oberoende apoteksaktörer, Soaf, i höstas efter Anna Eriksrud. Vad fokuserar du på som ordförande?

– Vi driver frågan om att det finns ett värde i att vara småföretagare på marknaden. Vi är en kraft som bibehåller viktiga aspekter, till exempel farmaci. Det är nästan alltid högutbildade farmaceuter som driver fristående apotek. Vi arbetar själva mycket i apoteken, de flesta har stamkundskoncept. Vi brukar säga att vi jobbar med kunden från dörr till dörr. Vi ser hela bilden, följer upp varje kundmöte. Man pratar om kontinuitet i vårdkedjan, men aldrig när det gäller farmaci. Det är otroligt viktigt att bygga förtroende när det gäller läkemedel. Vi kallar oss för husapotekarkoncept, våra kunder är stammisar, 90 procent av dem kallar oss vid namn. Sådana värden är viktiga. Våra apotek fungerar ofta som pilotapotek när nya tjänster och produkter ska testas.

– En viktig sak är att Soaf är en medlemsförening. Alla är fristående företag och måste bidra för att det ska bli något. Vi vill höras med en gemensam röst gentemot branschen och apoteksutredningen. Vi samarbetar för att få tillgång till samma utbud av produkter som andra har, till OK inköpspriser, och för att få rabattavtal vid parallellimport. Jag är väldigt engagerad i allt som har med farmacin att göra. Jag syns och hörs ofta i sådana forum. Annars är jag i min drift. Ett fokus för Soaf är att få en arbetsstruktur som gör att vi hittar ett ännu mer effektivt, företagslikt, sätt att jobba.

Varför behövs Soaf?

– Soaf finns för att det är väldigt tufft att driva små verksamheter utifrån de förutsättningar som finns på marknaden. Vi behöver säkerställa inköpsvillkor, vi vill synas och höras om vart marknaden är på väg. För oss handlar det inte bara om ekonomi just nu. Vårt fokus är mer långsiktigt och patientnära. Vi är farmaceuter som lever vår dröm och som är stolta över det och som kanske inte har samma kommersiella fokus som andra. Vi försöker driva på en utveckling som gör att basverksamheten, farmacin, ska bära sig och kan bibehållas, att det ska löna sig att driva stamkundskoncept och jobba med professionell läkemedelsanvändning. Sådana värden kämpar vi för.

Gör inte alla det?

– Ingen skulle säga emot, det är jag säker på. Men när det gäller farmaceutisk kontinuitet i läkemedelsuppföljningen samt insynen i kundens totala inköp, såväl egenvård som recept, är vi förebilder vågar jag påstå.

– En sak som jag anser att vi i branschen borde samarbeta om är fortbildning. Som det är nu vill alla göra det på sitt sätt, men jag tror att vi skulle få bättre utväxling på fortbildningen om vi kunde göra den samordnat. En extern aktör skulle kunna hantera en gemensam fortbildning. Där ser jag Sveriges Farmacevter eller Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten som klockrena aktörer.

Hur ser det ut för små aktörer på marknaden?

– Det är tufft, men det går att driva fristående apotek om man hittar lägen som är bra, ett tillräckligt stort område för ett litet apotek, men för litet för en kedja. Man måste vara beredd att jobba i drift, att lägga ned mer tid än på ett vanligt jobb. Då kan man få det att gå runt om man är noggrann med lagerhållningen och har en klok personalstruktur. Det finns ett stort intresse från nya aktörer som vill starta apotek, så jag ser positivt på utvecklingen.

Hur går det för ditt eget företag Din Apotekare?

– Det går bra för oss. Det är många som hör av sig och vill samarbeta och diskutera branschutvecklingen och farmaceutens roll, allt ifrån entreprenörer som vill bolla idéer, till investerare, myndigheter och fackförbund. Den största utmaningen för mig just nu är rekrytering. Jag har sökt efter farmaceuter länge utan att hitta rätt. Normalt är vi fem personer, i mina apotek på Lilla Essingen och Liljeholmen i Stockholm, men nu är vi bara tre.
Vad anser du om branschglidningen mot tjänster och skönhet?

– Den är påtaglig. Det är naivt att tro att branschförutsättningarna inte skulle påverka hur apoteken ser ut. Jag gillar inte en branschglidning som innebär att vi liknar den typ av ’drugstores’ som man kan se utomlands som säljer allt mellan himmel och jord, där basverksamheten inte är farmaci. Däremot är jag positiv till branschglidning mot att vi kan utföra fler tjänster i apoteken.

–  Det finns ett värde med olika perspektiv och ett stort utbud. Webbhandel med läkemedel fyller en funktion och är bra för vissa kunder, men inte för alla. Problemet är att man inte vet för vilka kunder det inte passar. Hur fångar man upp de behov som finns av rådgivning? Om mer läkemedel säljs via nätet ställer det stora krav på att kunden förstår sina behov. Jag är inte emot webbhandel, men jag tycker inte att det räcker att det finns farmaceuter som kunden kan fråga, eftersom det måste ske på kundens initiativ. Om den som bedriver webbhandeln ringer upp och säkerställer att varje kund har fått nödvändig information, då har man höjt nivån mycket.

– Generellt anser jag att farmaceuter har ett stort ansvar att verka tillsammans så att vi kan leverera bättre service. Jag brinner för att vårt arbete måste utgå mer från kundens behov. Det finns mycket att göra med små medel. Vi farmaceuter borde säga ifrån mer. Hur ska vi jobba på ett bättre sätt? Vi har massor av kunskap men vågar inte alltid stå upp för det vi tycker gentemot arbetsgivare och andra. Vi borde ropa högre.

   Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening är medlem i Sveriges Apoteksförening och Johan Olofsson är ledamot i dess styrelse.

 

Karin Johnsson

Redaktör

Kontakt