Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL På djupet | 8 januari 2016 15:42

Takeda flyttar fokus till IBD

 

Takedas omfattande och långsiktiga satsning inom inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, har resulterat i att svenska läkare varit ovanligt snabba med att anamma nya behandlingsalternativ på terapiområdet. Andelen IBD-patienter som behandlas med Takedas produkt Entyvio är högre i Sverige jämfört med flera andra länder.


Det berättar Linn Mandahl Skepp, vd i Takeda Pharma, i en intervju med Läkemedelsmarknaden. Parallellt med satsningen på IBD har Takeda flyttat fokus från andra terapiområden. Linn Mandahl Skepp planerar nu tillsammans med medarbetarna i det svenska marknadsbolaget lansering av ixazomib, som är Takedas nya orala proteasomhämmare mot multipelt myelom.

Takeda Pharmas nettoomsättning ökade under senaste räkenskapsåret till 402,6,miljoner kronor, upp från 390,3 miljoner kronor under föregående period. Av årsredovisningen framgår att ökningen berodde på den framgångsrika lanseringen av läkemedlet Entyvio för behandling av IBD.

LmM: Vilka var de främsta orsakerna till att ni lyckades bra med lanseringen av Entyvio?

– Entyvio är en integrin-hämmare som är den första nya verkningsmekanismen inom IBD på många år, säger Linn Mandahl Skepp, vd i Takeda Pharma, till Läkemedelsmarknaden.

Entyvio är ett alternativ till TNF-hämmare för patienter med IBD.

– Det finns ett stort medicinskt behov av alternativ till TNF-hämmare eftersom många patienter inte svarar eller inte får fullgod effekt över tid på dessa behandlingar, säger Linn Mandahl Skepp.

Takedas har enligt Linn Mandahl Skepp på ”kort tid” utbildat vårdpersonal om denna nya behandlingsprincip.

– Det har varit möjligt tack vare att vi har kompetent och motiverad personal.

Takeda har i takt med att företaget gjort en omfattande och långsiktig satsning inom IBD flyttat fokus från andra terapiområden.

– Vi befinner oss i startskedet av introduktionen av den nya behandlingsprincipen för IBD, men det är redan tydligt att svenska läkare har varit ovanligt snabba med att anamma detta alternativ, säger Linn Mandahl Skepp.

Andelen IBD-patienter som behandlas med Entyvio är därför ovanligt hög i Sverige jämfört med flera andra länder.

Liksom inom många andra behandlingsområden varierar introduktionstakten kraftigt mellan olika regioner och landsting.

– Vi tror att långt fler patienter kommer att behandlas med Entyvio vid IBD de närmaste åren.

Under 2015 har Takeda haft förväntningar på att Entyvio – tillsammans med Alvesco och och Adcetris – på ett kraftfullt sätt skulle bidra till försäljningstillväxt. 

LmM: Har förhoppningarna infriats?

– Ja, samtliga dessa produkter har en fin tillväxttakt, säger Linn Mandahl Skepp. Hon framhåller särskilt utvecklingen för Adcetris, för behandling av patienter med Hodgkins lymfom och som fått återfall. Denna patientkategori har tidigare har haft begränsade möjligheter till behandling.

Takeda planerar för närvarande lanseringen av ixazomib, företagets nya orala proteasomhämmare mot multipelt myelom.

LmM: Vilka förhoppningar har ni inför lanseringen av ixazomib?

– Vi hoppas att denna nya proteasomhämmare ska tillföra stort värde både till patienten och vården. Det är den första perorala produkten i sitt slag och förhoppningen är därför att patienter i mindre utsträckning ska behöva uppsöka redan hårt belastade vårdinrättningar för att få sin behandling, säger Linn Mandahl Skepp.

Preliminära patientdata visar på en hög grad av god tolerans och därmed relativt få biverkningar.

– Vi hoppas detta ska leda till att färre patienter behöver avbryta behandlingen i förtid.

Det framgår av årsredovisningen att Takeda Pharma under den senaste räkenskapsperioden hade en tillväxt med 5,3 procent på marknaden för humanläkemedel, enligt IMS Health sell out data. Ni vände därmed under perioden från negativa tal (-2 procent) till positiv tillväxt. 

LmM: Vilka förhoppningar har du för Takeda Pharma för den innevarande räkenskapsperioden (2015-04-01 - 2016-03-31)?

– Vi tror på en fortsatt god tillväxt, framförallt driven av terapiområden IBD och onkologi, säger Linn Mandahl Skepp.

Totalt växte den svenska marknaden för humanläkemedel 7,2 procent under perioden, vilket var en uppgång med 3,7 procent jämfört med den föregående perioden. 

LmM: Vilka förhoppningar har du för den svenska humanläkemedelsmarknaden för den innevarande räkenskapsperioden (2015-04-01 - 2016-03-31)? 

– Jag hoppas att de åtgärder som myndigheter och landsting vidtar ska kunna leda till ett snabbt upptag av nya innovationer. Sverige har förutsättningar och politisk vilja till detta, men det fungerar inte alltid i praktiken. Det vore också önskvärt att samtliga landsting ger patienterna tidig tillgång till nya värdefulla behandlingar. I dagsläget ser vi väldigt stora variationer över landet. Självklart är det också viktigt med bibehållen värdebaserad prissättning och att processerna för introduktion av nya läkemedel blir transparenta och konsekventa, så att företagen får tydliga spelregler, säger Linn Mandahl Skepp.Nyckeltal för Takeda Pharma AB 2014–04–01 – 2015–03–31 (2013–04–01 – 2014–03–31 inom parentes)

Nettoomsättning: 402,6 miljoner kronor (390,3)

Rörelseresultat: 16,8 miljoner kronor (8,2 miljoner kronor)

Medelantalet anställda: 43 (41)

Källa: Bolagets årsredovisning.

 

Jonny Sågänger

Redaktör

Kontakt