Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Apoteksnyheter | 28 december 2015 11:45

Uppryckning hos de fristående apoteken i fjol

De fristående apoteken har ökat sin nettoomsättning med 23 procent under 2014, jämfört med föregående år. Förbättringen märks också det samlade i rörelseresultatet som förbättras till knappt 10 miljoner kronor, från ett minusresultat 2013. Även rörelsemarginalen kryper uppåt till 2,1 procent 2014, från –0,3 procent året innan. Det framgår av en genomgång av 21 fristående apoteks årsredovisningar för 2014.

– Det är bra att fler fristående apotek börjar få fastare mark under fötterna, även om det sker från mycket låga nivåer 2013. Gruppen med fristående apotek är dock ganska ojämnt fördelad ekonomiskt, vilket bland annat visas av att tre av de 21 apoteken står för nästan hela 88 procent av rörelseresultatet hos samtliga apotek i gruppen. Åtta apotek gick med förlust. Det är helt klart att det ekonomiskt sett kan vara extra tufft att driva ett fristående apotek, säger Johan Davidson, chefsekonom på Sveriges apoteksförening.

   Högst omsättning av bolagen 2014 hade Swevet AB med 108,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen låg dock på minus. Företaget säljer veterinärprodukter på den svenska marknaden och ägnar sig sedan 2012 åt apoteksverksamhet. Båda verksamheterna ingår i koncernens resultat.

   Även tvåan Djurfarmacia är ett djurapotek som också tillhandahåller veterinärservice. Bolaget blev nyligen årets ”Digitala gasell” vid Dagens Industris gala för snabbväxande företag. Djurfarmacia hade en nettoomsättning i fjol på 96,6 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 3,3 procent.

   Av de företag som enbart ägnar sig åt apoteksverksamhet var Apotek Samariten i Uppsala störst med en nettoomsättning på 74,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var låga 0,8 procent.

   Därefter följde Din Apotekare Sverige med 21,7 miljoner kronor och en rörelsemarginalmarginal på 3,0 procent och NovaCure Apotek 21,2 miljoner kronor i omsättning och 3,9 procents rörelsemarginal.


 

Karin Johnsson