Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Profilen | 28 december 2015 09:55

Gustafsson: Vårt mål är att ta marknadsandelar

 Apoteksgruppen vill växa. Ett led i beslutet är att gruppens servicebolag startar nya apotek på centrala lägen i stora städer. Dessutom ska apoteksägarna få praktiskt stöd när de vill expandera. Målet är att ta marknadsandelar, berättar Eva-Britt-Gustafsson vd för Apoteksgruppen, i en intervju med nyhetsbrevet Apoteksmarknaden

– En majoritet av våra apotek ligger i mindre städer och små samhällen. Vi tror att vårt varumärke exponeras bättre i storstaden, därför kommer servicebolaget att öppna och driva egna apotek. Vi försöker hitta vita fläckar. Däremot ser vi inget värde i att öppna en butik i ett köpcentrum där det redan finns flera apotek. Fram till nu är det våra entreprenörer som har startat nya apotek. Vi ska stödja dem så att de kan öppna fler i framtiden, säger Eva-Britt-Gustafsson.

Beslutet om att växa i storstäder fattades i höstas. Apoteksgruppens servicebolag bjöd in entreprenörerna till möten där framtiden diskuterades.

– Vi kände att vi behövde prata mer med apoteksägarna om framtiden. Det är viktigt att ha en dialog. De flesta förstår vikten av att vi ska växa. När de var nya som entreprenörer var de helt naturligt mest fokuserade på sitt bolag. Men nu har de kommit över den fasen och kan blicka framåt, säger Eva-Britt Gustafsson.

Vid årsskiftet går hon i pension efter fem händelserika år som vd för Apoteksgruppen, som består av ett servicebolag till vilket 168 apotek är knutna. Apoteken drivs och ägs av entreprenörer som ofta själva har varit anställda på just det apotek som de nu äger.

Inför omregleringen av apoteksmarknaden bildades Apoteket Omstrukturering AB, som var Apoteket AB:s moderbolag och som skötte utförsäljningen av de av Apotekets apotek som skulle säljas. Eva-Britt Gustafsson var vd för omstruktureringsbolaget och blev därefter vd för Apoteksgruppen år 2010.

Apoteksgruppen övertog 150 av Apoteket AB:s apotek. Bolaget skulle bolagisera och sälja apoteken till småföretagare och möjliggöra för andra mindre apotek att ansluta sig.

– Vi har sålt alla 150 apotek och bildat ett litet ”ICA”. Skillnaden är bara att vi inte haft 100 år på oss och våra entreprenörer är inte heller delägare i servicebolaget. Det har varit otroligt roligt och spännande att vara med på den här resan. Många av entreprenörerna har fått lära sig att vara företagare och det har de gjort på ett mycket bra sätt. De har gått från att ha blivit tillsagda vad de skulle göra till att själva driva sina apotek. Det har varit tufft och jag är full av beundran inför vad de har åstadkommit, säger Eva-Britt Gustafsson, när vi träffas en mörk decembereftermiddag på huvudkontoret på Ringvägen 100 i Stockholm.

När nyheten om att Tony Johansson skulle efterträda dig presenterades, sa han att utmaningen är att få entreprenörerna att dra åt samma håll. Är det också din erfarenhet?

– När det kommer in en mängd nya företagare med olika bakgrund och förväntningar så skulle det vara konstigt om alla tyckte likadant. Det är klart att det tar tid att bilda en gemensam företagskultur. Vidvinkelseendet var inte så stort i början. Det har varit ett stort jobb att tillsammans komma fram till vad som är den minsta gemensamma nämnaren. Det är otroligt viktigt att vi får med oss huvuddelen av apoteksägarna. Den samstämmigheten har ökat med tiden.

Entreprenörerna har ett medlemsråd som ledningen för servicebolaget träffar fyra fem gånger per år. Medlemsrådet har årsmöte en gång om året och gruppen ordnar en årlig konferens som alla ägare och anställda bjuds in till. Med apoteksägarna har servicebolaget också andra möten där specifika frågor diskuteras. Dessutom pågår en kontinuerlig dialog i vardagen, till exempel genom intranätet. 

Hur gick beslutet om att starta e-handel tillväga?

– Förslaget kom från företagsledningen. Frågan diskuterades sedan i medlemsrådet och i it-rådet. Vi har åkt på roadshow och träffat apoteksägare. När det gäller e-handel var alla tämligen  överens. Många insåg att det var nödvändigt för att vi inte skulle bli omsprungna i konkurrensen. Sedan fanns det en rädsla för hur det skulle påverka apoteken. Men i och med att vi har valt en affärsmodell där alla apoteken lokalt ska bli e-handlare så blev de flesta lugnade. De såg möjligheter att kunna utveckla affärerna med hjälp av e-handel.

Det har startats en ny ägargrupp bland entreprenörerna. Det finns ett missnöje bland medlemmarna i den nya gruppen med att Apoteksgruppen har tappat i marknadsandel.

– Vi försöker uppmuntra apoteksägare att öppna fler apotek. Men fram till nu har många varit upptagna med att driva sina egna apotek. Jag tror inte att vi hade klarat av att både sälja de 150 apoteken och starta en mängd nya apotek, och vi hade inte heller det uppdraget, säger Eva-Britt Gustafsson och fortsätter:

– Ett beslut vi fattade i höstas är – förutom att servicebolaget ska starta nya apotek – också att vi ska utöka hjälpen till entreprenörerna när de startar nya apotek. Vi har en etableringsenhet som vuxit under hösten, och som kan utökas ytterligare nästa år. Enheten ansvarar för driften av de nya egna apoteken och så ska den hjälpa entreprenörer som vill starta nytt. De kan få praktisk hjälp med att hitta bra lägen, förhandla med hyresvärdar med mera. Vi ska också stödja entreprenörerna med att bygga om apoteken. De enskilda apoteken etablerades av Apoteket vid olika tillfällen och många har små utrymmen för kunderna och stora utrymmen bakom disk. Nu vill vi vända på det.

Ägargruppen är också kritisk mot att staten äger två apotekskedjor.

– Ja, men det är inte min uppgift att sälja, det får staten göra i så fall. Staten har varit ett väldigt stöd. Det var ju inte givet att staten skulle sälja apotek till små entreprenörer. Utan det beslutet hade många haft mycket mindre möjligheter att uppfylla sin dröm om att äga ett apotek. Det är inte heller givet att det är just Apoteksgruppen som ska säljas. Det skulle ju kunna vara Apoteket AB.

Hur mycket vill ni växa? Vilken marknadsandel vill ni ha?

– Målet är att ta marknadsandelar, men vi har inte ännu kommit fram till hur mycket som är realistiskt. Vi diskuterar frågan.

Kommer ni att sälja de nya egendriftade apoteken till entreprenörer så småningom?

– Det hoppas vi, men det finns inget beslut om när i tiden det ska ske.

Regeringen gjorde en genomlysning av Apoteksgruppen i våras. Varför?

– Därför att vi har ett uppdrag och mål som sattes för fem år sedan. Nu gör näringsdepartementet en omprövning av målen. Det gör de med alla statliga bolag. Det nya uppdraget och målet presenteras förmodligen vid årsstämman som brukar hållas i slutet av april.

Det har funnits intern kritik mot att ni har en för hög overheadavgift, särskilt från apotek som expedierat dyra läkemedel i stor omfattning. En del tycker att det är fel att ha en procentsats som även inkluderar receptförsäljningen.

– Ja, det har varit en debatt om overheadavgiften när apoteken expedierar dyra läkemedel. Men den har lagt sig sedan vi diskuterat frågan internt och beslutatatt om något enskilt apotek råkar särskilt illa ut ska vi ta upp detta med medlemsrådet för att eventuellt justera för det enskilda apoteket.

Du som har varit med från början av omregleringen. Vad är dina tankar om utvecklingen?

– Det har varit en rolig och intressant utveckling. Apoteksmarknaden kanske inte har vänts upp och ned, men allmänheten har fått ett annat sätt att förhålla sig till apotek på den lokala marknaden. Många av våra ägare är farmaceuter och har jobbat på Apoteket förut. Det har blivit en ny medvetenhet bland kunderna om vad apotek är och kan erbjuda, även om jag inte tycker att apotekens kunskap utnyttjas fullt ut. Tänk, ingen protesterade förr när köerna ringlade långa under helgerna på Apotek Scheele. Nu är förhållandet mellan kund och leverantör mycket mer sunt än på monopoltiden. Sedan finns det många utmaningar, till exempel med mycket dyra läkemedel, höga krav på leveransskyldighet. Servicen har ökat och e-handel kommer att bidra till ännu bättre tillgänglighet.

Vad har du själv satt för avtryck?

– Jag har tillsammans med engagerade medarbetare och ägare byggt upp Apoteksgruppen och fått den till en fungerande enhet. Vi har sålt alla apotek och satt våra rutiner. I framtiden kommer Apoteksgruppen att kunna förfina och utveckla verksamheten och processerna. Om ett antal år hamnar vi i ett generationsskifte som kommer att ställa krav på ledningen.

– En sak som vi har diskuterat är att kunna hjälpa dem som är anställda att förvärva eller starta egna apotek, att öppna en slags traineeverksamhet. Det skulle vara roligt om det kunde bli något sådant i framtiden. Under Tonys ledning tror jag att Apoteksgruppen kommer att utvecklas ytterligare. Nu är vi mer mogna för att ta nya tag och satsa. Tony är van vid franchiseliknande verksamhet och har också varit med om att öppna enskilda apotek. Jag tror att framtiden för Apoteksgruppen blir bra.

Kan Tony Johansson något om apotek, eller behöver han utbildning?

– Tony kan grunden men behöver naturligtvis sätta sig in i vad som hänt den senaste tiden både på marknaden och i Apoteksgruppen. Det arbetet har han redan startat. Många på servicekontoret har jobbat på apotek och det finns massor av apotek att praktisera på. 

Vad ska du göra nu?

– Jag vill fortsätta med mina styrelseuppdrag och kanske ta fler uppdrag. Jag sitter i styrelserna för Akademiska hus och Svenska spel. Sedan vill jag få mer tid till det privata, till exempel för barnbarnen.

 

Karin Johnsson