Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL På djupet | 21 december 2015 09:17

Gilead och BMS växer snabbast i Sverige

Gilead och Bristol-Myers Squibb, BMS, växer snabbast bland de 30 största marknadsförande bolagen på den svenska läkemedelsmarknaden, enligt statistik från IMS Health. Både Gilead och BMS har kraftig tillväxt tack vare det snabba upptaget av de nya botande, hepatit C-läkemedel.


Gileads försäljning växte med 238 procent under december 2014–november 2015, jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Bristol-Myers Squibbs försäljning ökade under samma tolvmånadersperiod med 122 procent. GSK Consumer Healthcare var trea bland snabbväxarna tack vare en försäljningsökning med 87 procent.

Medivir växte under 2014 med 296 procent och nådde en total nettoomsättning på 1,8 miljarder kronor. Gilead växte med 275 procent och nådde 684,0 miljoner kronor i omsättning.

Det visar rankningslistan Pharma 100 som är nyhetsbrevet Läkemedelsmarknadens avstämning av marknadsläget och vår årliga sammanställning av om försäljningsutvecklingen för de största bolagen i ett antal segment.

Pharma 100 finns här.

http://www.lakemedelsmarknaden.se/Nyhetsarkivet/Pharma-Online-Special/2015/12/14/100-bolag-genererade-128-miljarder/

IMS Healths lista över de 30 största marknadsförande bolagen vidimerar de senaste årens trend för parallellhandelsföretagen som under en period fått se försäljningen minska. Pharmachims minskade –61 procent, Orifarm –24 procent och Paranova –26 procent.   

De 30 största marknadsförande bolagen på IMS Healths rankningslista växte med totalt 30 procent under perioden, jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Bland de forsknings- och utvecklingsinriktade bolagen tappade Sanofi mest, genom att försäljningen minskade med –46 procent.  

 

Jonny Sågänger

Redaktör

Kontakt