Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Apoteksnyheter | 9 december 2015 13:18

Apotek Hjärtat hade bäst rörelsemarginal i fjol: 4,2 procent

Apotek Hjärtat hade bäst rörelsemarginal 2014 av de stora apoteksföretagen, inklusive Apotea. I fjol var kedjans rörelsemarginal 4,2 procent, vilket var en förbättring från året innan då marginalen låg på 3,5 procent. Näst bäst rörelsemarginal hade Apoteksgruppen som förbättrade sin marginal till 3,9 procent, från 3,8 procent år 2013.

Jätten Apoteket visade en betydligt lägre rörelsemarginal på 1,8 procent (1,9). Det framgår av en sammanställning som nyhetsbrevet Apoteksmarknaden har gjort.

Den viktade genomsnittliga rörelsemarginalen ökade till 2,5 procent 2014, från 1,8 procent året innan. Det totala rörelseresultatet ökade med 300 miljoner kronor till cirka 1 miljard kronor i fjol.

– Det är positivt att rörelseresultatet ökar, om än från en låg nivå. Ökningen förklaras dock till största delen av att apoteken under 2014 retroaktivt erhöll ”generika-tior” som felaktigt uteblivit tidigare år. Exkluderar man denna engångseffekt var ökningen i rörelsemarginal mindre. Marginalen 2014 stannade vid lite drygt 2 procent för hela öppenvårdsapoteksmarknaden, säger Johan Davidsson, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening, till nyhetsbrevet Apoteksmarknaden.

Har apotekskedjorna en långsiktigt hållbar rörelsemarginal, eller behöver den öka för att få större stabilitet för företagen?

– Ytterst är det en fråga för apotekens ägare att svara på om rörelsemarginalens nivå är tillräcklig. Från en stabilitetssynpunkt är det ett problem att den statligt beslutade handelsmarginalen inte täcker receptaffären. Det är långsiktigt ohållbart.

Nettoomsättningen i Nyhetsbrevet Apoteksmarknadens sammanställning ökade till 40,3 miljarder kronor 2014, från 38,6 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade till 1,0 miljarder kronor, från 700 miljoner kronor 2013.

Små rörelser på konsumentmarknaden

När det gäller konsumentmarknaden rörde sig marknadsandelarna i relativt små steg under fjolåret. Enligt tabellen ser det ut som om LloydsApotek ökade sin andel av konsumentmarknaden men eftersom bolaget senaste redovisning var för 15 månader haltar jämförelsen. Hjärtat, Kronan och Apoteksgruppen tappar något medan Apotea ökade sin andel från en låg nivå. Totalt ökade nettoomsättningen för kedjorna, inklusive Apotea, på konsumentmarknaden med 5 procent till 31,4 miljarder kronor 2014, från 29,8 miljarder kronor.

– Det är framför allt fråga om en ökning av väldigt dyra läkemedel för behandling av hepatit C som har drivit upp omsättningen på apoteksmarknaden. I volym växer inte marknaden lika mycket. Omsättningstillväxten av läkemedel påverkar dock nästan inte alls apotekens egen intjäning, eftersom handelsmarginalen för dyra läkemedel stannar vid 167 kronor per förpackning oavsett hur dyrt läkemedlet är. Det innebär i sin tur att rörelsemarginalen allt annat lika sjunker om en ökad andel väldigt dyra läkemedel förskrivs. Apotekens försäljning av handelsvaror växer i både volym och omsättning, vilket är bra för apotekens ekonomi, säger Johan Davidson.

Apoteket AB tappade på vårdmarknaden

På vårdmarknaden minskade Apoteket AB sin andel rejält under 2014. Vinnare är i stället ApoEx som ökade sin andel av marknaden med 5,6 procentenheter till drygt 15 procent procent.

– Även sjukhusens läkemedelsförsörjning och dosmarknaden präglas av hård konkurrens som ger förhållandevis låga marginaler och ökat fokus mot stordriftsfördelar. Det är positivt att apoteken bidragit till lägre kostnader för det offentliga genom konkurrens och en effektiviserad verksamhet. Samtidigt finns det en balanspunkt där allt för mycket fokus på prispress från samhällets sida kan leda till utslagning som i förlängningen inte heller gynnar konkurrensen.

OBS Klicka på tabellerna för att förstora dem.

Källa: Bolagens årsredovisningar för 2014. I Apoteksgruppens proformaresultat ingår alla kedjans apotek som om de ingick i koncernen.
* Apoteksgruppen, proformaresultat som om alla apoteken ingick i koncernens bokslut * Admenta/LloydsApotek ,15-månadersresultat för det brutna räkenskapsåret 2014-01-01-2015-03-31
* Apoteket AB, Vård och företag * ApoEx, brutet räkenskapsår 2014-05-01-2015-04-30 * Apotek Hjärtats vård- och omsorgsverksamhet, rörelseresultat 2014, uppskattad siffra * Apotekstjänst, brutet räkenskapsår 2014-05-01-2015-04-30

 

Karin Johnsson