Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Profilen | 7 december 2015 16:11

Anders Nyberg: Hjärtat ska stärka ICA:s hälsoposition

Apotek Hjärtat och ICA är en perfect match, enligt Anders Nyberg, vd för ICA:s apotekskedja. Han hoppas att Hjärtat kan bidra till att stärka ICA:s hälsoposition i framtiden.

Det är ett år sedan som ICA köpte er. Vad har hänt sedan dess?

– Det har varit en intensiv tid med ett stort och omfattande integrationsarbete som har gått bra. Vi har bestämt den organisatoriska inriktningen, hur vi ska hantera kundklubben och så vidare. Det stora arbetet har varit konverteringen av alla 69 Cura-apotek. Den blev klar den 25 november. Men även om det är Cura-apoteken som har skyltats om så innebär det inte att Hjärtat tar över Cura. Det blir förändringar för alla medarbetare, även på Hjärtat. Vi försöker slå ihop och få en gemensam syn, under ICA:s paraply.

– Det blev ett väldigt bra förvärv som uppskattades av våra medarbetare och som togs emot väl av marknaden. Men så är det en industriellt logisk affär med betydande synergier att hämta. Det positiva är att våra nätverk passade ihop, de överlappade inte som det normalt brukar bli. Cura finns invid stora ICA-butiker, och de har fantastiska flöden, och Hjärtat på andra platser. Så det har varit en lyckad sammanslagning. Kulturellt ligger vi ganska nära varandra också. ICA är kunddrivet och det har vi på Hjärtat också försökt att vara.

Kan det bero på att du har en bakgrund på ICA?

– Ja, det kan ha påverkat, säger Anders Nyberg, med ett leende.

Hur känns det att ha ICA i ryggen. Är det tryggt och lugnt, eller ökar kraven på er nu?

– Det känns väldigt positivt. ICA är en fantastiskt bra ägare, med muskler och en tydlig tanke bakom att Hjärtat blir en del av ICA. De har en långsiktig ambition med att driva apotek och vill bli starkare på hälsoområdet. Vi tror att vi kan hitta framtida beröringspunkter. Mat, måltider och apotek tangerar varandra. Med vårt kunnande kan vi bidra till att stärka ICA:s hälsoposition. Vi har inget färdigt program, men vi ser möjligheter för oss båda.

Har du fått i uppdrag av nya ägaren att leta efter uppköpskandidater?

– Nej det har jag inte fått, även om vi har en fortsatt tillväxtambition.

Fortsätter marknaden att växa?

– Ja, men på en lägre nivå än tidigare. Hjärtat kommer att öppna nya apotek, men vi kommer också att stänga apotek. Det växer upp nya bostadsområden och tillkommer nya gallerior och då struktureras apotekskartan om. Omstruktureringen sker främst i storstäderna. Så länge vårdcentralerna finns kvar i glesbygden kommer våra apotek att finnas där också.

Och så har ni sålt er vårdverksamhet?

– Ja, vårdaffären har en annan branschlogik, det handlar om upphandlingar och konkurrens. Jag tror att det är svårt att fokusera på båda, det är bättre att vara duktig på ett område. Ska man vara på vårdområdet då ska man satsa ordentligt, vilket tar resurser, kraft och uppmärksamhet från det övriga. Vi behöver ha en mer fokuserad agenda, till exempel för digitaliseringen. Det handlar inte om att ICA enbart är inriktad på konsument. Jag tror att vi skulle ha kommit fram till samma slutsats ändå.

Du pratade under rubriken ”framtidens apotek” på Läkemedelskongressen i början av november. Berätta.

– Vi är övertygade om att kunderna är mogna för att vi utvecklar vårt koncept och bygger framtidens apotek. Vi vill att de ska komma till oss oftare, inte bara när de är sjuka, utan också i preventivt syfte. Våra apotek kommer att ha ett utökat sortiment och fler tjänster, men kärnan är läkemedel och det farmaceutiska. Egenvården utvecklas och vi ser också en möjlighet för fler tjänster, vilket vi tycker är spännande. Vi testar till exempel Minutkliniken, som finns i vår nya butik i Mall of Scandinavia. Vi erbjuder också vaccinationer och födelsemärkeskontroller på vissa apotek. Vi har gjort cirka 2 000 scanningar av födelsemärken, och vi har hittat några misstänkta fall av malignt melanom. Det känns som om vi gör nytta och bidrar till att rädda liv. De här tjänsterna ser vi mer som ett komplement till vår kärnverksamhet.

Du nämnde er satsning på digitalisering?

– Nu är digitaliseringen verklighet, du kan bara titta på den yngre generationen för att förstå det. De lever med sina mobiler. Om vi ska fånga dem som växer upp måste vi möta deras behov. Vi har e-handel, en app för lagerstatus, kundklubben som är digitaliserad med mera. Nu syr vi ihop det till en helhet så att kunden möts av samma känsla och ton i kundmötet oavsett om denna har ringt, mejlat, eller varit inne i en av våra butiker. Vi bygger det just nu. Vi har också lanserat distansorder som innebär att om läkemedlet inte finns inne så skickar vi det hem till kunden kostnadsfritt. Med den nya tjänsten kan även de mindre apoteken, till exempel i Järvsö, serva kunden lika bra som i ett större apotek.

Vad säger du om branschglidningen?

– Branschglidningen kommer bara att fortsätta. Vi har tappat en del på receptfria varor som säljs utanför apotek. Vi konkurrerar med dagligvaruhandeln om receptfria varor, med Clas Ohlson om tandborstar, och de konkurrerar med oss. Vi har närmare 390 apotek och det är en väldig variation på dem. Butikerna finns i fyra olika format: vårdnära, bostadsnära, matnära och shopping. De är likriktade inom sina format men väldigt olika sinsemellan. Sortiment och utseende kommer att skilja åt beroende på om de ligger invid en vårdcentral eller i en shoppinggalleria.

Ni har öppnat en ny butik i Mall of Scandinavia i Solna?

– Ja, det är vår flaggskeppsbutik och där gör vi en ordentlig satsning och tar ut svängarna när det gäller sortiment och tjänster. Det är spännande. Vi har satsat på att utveckla vår apoteksmiljö för att differentiera oss från våra konkurrenter. Tidigare var det mycket vitt och kliniskt, nu är det mer färger och en inspirerande och omhändertagande miljö.

Vilka frågor tror du är avgörande för apoteksmarknaden framöver?

– Hur vi ska utnyttja medarbetarnas kompetens på ett bättre sätt är en viktig fråga. Som det ser ut i dag tycker vi inte att apotekens kunskap används fullt ut i samhället. Vi kan bidra till ett ökat välbefinnande för den svenska befolkningen, till exempel genom strukturerade läkemedelssamtal. Oligopolet för distribution är också en viktig fråga. Det behöver brytas upp så att vi får kontroll på värdekedjan. Situationen i dag är ett arv från monopoltiden.

Då kommer vi in på apoteksutredningen. Vad vill du kommer ut av den?

– Jag önskar att regelverket kunde förenklas på vissa områden till exempel när det gäller returer och att skicka läkemedel mellan apotek. Enklare regler skulle gynna skattebetalarna. Sedan behöver, som jag var inne på, distributionsledet ses över. Utredaren ska titta på om tillgängligheten på läkemedel och direktexpedieringen kan förbättras och då behöver hela värdekedjan inkluderas.

Vad säger du om omregleringen så här sex år efteråt?

– Det känns som om den blev lyckad. Tillgängligheten i form av fler apotek och längre öppettider har ökat enormt. Så för ungefär samma pengar har staten fått väldigt mycket.

Hur ser det ut för Apotek Hjärtat fem år framåt i tiden?

– Vår ambition är att vara den ledande aktören. Då är man kundens första val. Vi ska också vara en attraktiv arbetsgivare, ha en god finansiell utveckling, vara bra på corporate responsibility och duktig på drift och operations. Vi tror på att göra ett bra kundmöte, det ska över tiden särskilja oss gentemot konkurrenterna. Blir man den ledande aktören, så blir man kanske också den största, även om det inte är ett självändamål. Jag hoppas att vi är det inom fem år.

 

Karin Johnsson