Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Profilen | 30 november 2015 16:19

Jens Berlips: Nu kan landstingen inte pressa priserna mer

Landstingen har fått ut så mycket de kan i form av lägre priser från leverantörerna. Om de vill pressa kostnaderna ännu mer måste de lägga om sina egna processer och utmana vårdpersonalens syn på hur saker ska göras. Det säger Jens Berlips, vd för ApoEx, i en intervju med nyhetsbrevet Apoteksmarknaden.

ApoEx har nyss slutfört förvärvet av Apotek Hjärtat Vårdnära och Apovet. En affär som gör ApoEx till en storspelare på vårdmarknaden, med knappt 40 procents marknadsandel.

ApoEx startades 2010 av bröderna Jens och John Patrick Berlips. De första kunderna var privata läkare och tandläkare. Efter bara ett par år beslutade de sig föra att utmana på den offentliga sjukvårdsmarknaden och vann 2012 SLL:s upphandling av läkemedelsförsörjning.

Bolaget har nu avtal med landstingen i Stockholms län, som är det största, Södermanlands län, Örebro län, Västmanlands län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län och delar av Skånes län. Omsättningen ökar också med nästan 50 procent till 2,5 miljarder kronor, från 1,7 miljarder kronor i fjol. Antalet anställda har mer än fördubblats till cirka 220.

Den inköpta vårdverksamheten har bytt namn till ApoEx VN AB.

– Vi har varit konkurrenter fram tills vi slutförde affären den 2 november. Det är först nu som vi har fått tillgång till allt. Vi har valt att inte göra några drastiska förändringar. Den organisatoriska strukturen kvarstår. Vi vill lära oss deras verksamhet och vi jobbar för att få personalen att känna sig välkommen till oss. Vi har spelat in en trevlig film om oss till dem. Min bror och hans team reser runt till alla nya verksamheter för att lära sig processer och träffa folk. Det är en spännande ny utmaning för oss, något som vi inte har gjort tidigare. Det återstår att se hur lång det tar innan de känner sig som ApoEx:are. Men det är som med alla mänskliga kontakter, interagerar man så bygger man en relation.

Affären möjliggjordes i somras när ApoEx fick en ny kapitalstark ägare i form av Novax AB, som är Axel Johnson AB:s investeringsbolag. Novax köpte 46 procent av aktierna.

– Parallellt med omstruktureringen i samband med att vi fick en ny delägare, förde vi också en dialog med ICA om att köpa Hjärtats vårdverksamhet. Det fanns många rationella skäl för oss att köpa Vårdnära. De har till exempel kommit längre när det gäller vissa typer av tjänster och när det gäller tillverkning, så det är en investering för oss att få in den kompetensen. Det var ett bra upplägg för båda parter. Vi blir inte konkurrenter efteråt utan vi renodlar båda våra verksamheter. Det underlättar.

Hur kom tanken på affären upp?

– Vi har följt bolaget under en längre tid. När sedan ICA köpte Hjärtat tänkte jag att vårdverksamheten inte skulle vara kärnverksamhet för ICA. Det är långt från deras vanliga business. Det var nog det som födde tanken på att vi skulle kunna göra något tillsammans.

Vilka är era närmaste konkurrenter?

– Apoteket AB har ett brett sortiment, även om de inte har förbrukningsmaterial som vi. Oriola har också kommit in i bilden, vilket är positivt för kunderna.

Apoteket AB har sagt att de ska fokusera mindre på vård och mer på sina butiker. Dina tankar om det?

– Det är tacksamt för oss förstås. Det har nog varit tufft för Apoteket att vara konkurrenskraftig i upphandlingarna. Vi har byggt all ny verksamhet från grunden med nya system. Deras arv är mer tungrott. Man behöver vara mer specialist på vårdmarknaden. Jag tror att det är svårt att vara generalist. Det är tufft att prioritera båda marknaderna.

Var ser du störst tillväxtmöjligheter för er?

– Det finns mycket utrymme att växa inom de områden vi är nu. Vi tittar utomlands också. Det finns upphandlingar i till exempel Norge som är intressanta. Men vi har inte haft möjlighet att jobba så mycket med Nordensatsningen. Det finns möjligheter i alla de nordiska länderna. Vi får se vad vi lägger fokus på.

Hur ser du på dosmarknaden?

– Vi levererar slutenvårdsdos till SLL, men hittills har öppenvårdsdos varit ointressant för oss. Det beror inte bara på prispressen, utan snarare ovissheten i vad man skall leverera, vilken volymen på försäljningen av helförpackningar är samt bredden på sortimentet. Det är något som befintliga aktörer har fått känna av. Det är en tjänst som också kräver stora investeringar för oss som leverantör.

Hur låga kan priserna bli?

– Landstingen har fått ut så mycket de kan i form av lägre kostnader av leverantörerna. Nu måste de lägga om sina egna processer och utmana vårdpersonalens syn på hur saker och ting ska göras. Hos leverantörerna finns inte mycket mer att hämta, det finns en gräns. Det skulle behövas ett samarbete mellan landstingen och leverantörerna där man tittar på de olika delprocesserna och diskuterar vad som kunde göras effektivare. Som det är nu ber bara landstingen om en tjänst som ska passa in i deras system. En dialog med leverantörera är första steget. Olika landsting har nog olika inställningar till detta, men vården generellt sett gillar inte att bli styrd, säger han.

Flera landsting har tagit över läkemedelsförsörjningen i egen regi. Vad tycker du om det?

– Det är inte en rolig utveckling. Som skattebetalare måste man ifrågasätta att Blekinge inte ens upphandlar utan hoppar över konkurrensutsättningen. Om det blir norm är det oroande. Jag hoppas att landstingen inser att konkurrens leder till lägre priser och högre kvalitet. Hur mycket sparar de inte på att konkurrensutsätta läkemedelsförsörjningen, det är hundratals miljoner per år. Bara i Stockholm har vi sparat tiotals miljoner kr per år, i jämförelse med Apotekets och andra konkurrenters pris efter omregleringen.Går man åt andra hållet när det gäller upphandlingar är det katastrof.

Landstingen har delvis sagt att det beror på att det blir så många överklaganden och bråk?

– Att skylla på lagen om offentlig upphandling är inte rätt. Jag har starka åsikter om lagen och det är en viktig princip. Oftast är det strukturfel i upphandlingarna, och myndigheterna ignorerar ibland det trots att vi påpekar felen. När det är fel så måste vi överklaga. Överprövningarna i sig är inte problemet, snarare det faktum att det tar så lång tid i domstolarna. Processen måste bli mer rättssäker. Hittills har vi fått olika svar på liknande sakfrågor mellan olika förvaltningsrättsinstanser. Dessutom gör en mycket lång processtid att enbart vissa aktörer klarar av att processa. Utöver det så är prövningsbeslut i kammarrätten sekretessbelagda, vilket gör att om man anser sig blivit felaktigt hanterad i förvaltningsrätten så innebär det att man inte har möjlighet att förstå varför kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd.

Ni erbjuder inte bara läkemedel utan även medicinteknik och förbrukningsvaror. Är det en konkurrensfördel för er?

– Det är främst kommersiella synergier på den privata sidan, men ingen sådan fördel i offentliga upphandlingar. Det har inneburit mycket jobb för oss att bredda sortimentet… en väldigt underskattad jobbinsats, men jag ångrar det inte (skratt).

Vad innebär den nya apoteksutredningen för er?

– Jag tycker att de kunde lagt skattepengarna på annat. Men visst, distributionsfrågan är viktig för oss. Vi skulle kunna kapa ett led i distributionskedjan, men som strukturen ser ut i dag är det i princip omöjligt. Så, avskaffa oligopollagstiftningen som gynnar Oriola och Tamro! Jag tycker att det är rimligt att vi som är leverantör får samma möjlighet att köpa av tillverkarna till samma marginal.

LIF säger ju att läkemedelsbolagen skulle kunna distribuera läkemedel direkt till patienterna.

– Då får de väl starta ett apotek… men det kan de inte. Jag förstår inte vad de vill med det utspelet. Jag har svårt att se att de skulle kunna göra det mer kostnadseffektivt än som modellen fungerar idag givet de förutsättningar och regulatoriska krav som ställs på apotek.

Hur ser marknaden ut om fem år

– Tjänster som slutenvårdsdos fortsätter att växa. Landstingen kommer att se över sina processer mer och mer och går möjligen över till en mer värdebaserad modell. Som patient kanske du köper hälsa, snarare än ett besök. Det skulle kunna betyda att landstingen upphandlar funktioner, hela flödet till patienten, snarare än bara ett läkemedel.

Och hur ser ApoEx ut om fem år?

– Vi fortsätter att ta markandsandelar på marknaden för läkemedelsförsörjning. Vi kommer att bidra till nya innovationer på marknaden genom att skapa rationella lösningar som sparar pengar och ökar kvaliteten. Och så hoppas jag att vi har gjort något utomlands.

Kommer ni att ha startat ett vanligt apoteksbutik?

– Det verkar långsökt.

 

Karin Johnsson