Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

LÄKEMEDELSMARKNADEN SPECIAL Profilen | 6 oktober 2015 13:25

Birkeland: Apoteken borde ha varit med i trepartsöverläggningarna

Kronans Apotek anser att apoteken borde ha fått vara med som part i trepartsöverläggningarna om introduktion av nya läkemedel.

   – Det är enögt att inte se att vi är en del av vårdkedjan. Eftersom apoteken inte är med så träffar man överenskommelser som inte håller streck, säger Lars Birkeland, vd för Kronans Apotek i en intervju med nyhetsbrevet Apoteksmarknaden.

AM: Vad tycker du om att det blir en ny apoteksutredning. Många ser öppningar för apoteken?

   – Jag är glad för branschens skull att det blir en ny utredning. En översyn kommer att visa att missuppfattningen om servicenivån är just en missuppfattning. Den bättre än på monopoltiden. Det är också bra om utredningen tar upp frågan om farmaceutiska tjänster. Sådana tjänster är vanligt utomlands, till exempel följsamhetsprogram, screening och vaccinationser. Nackdelen med en ny utredning är att apoteksbranschen måste genomlysas igen efter så kort tid. Det är inte väl använda skattepengar.

AM: Vilka fler frågor får utredningen inte missa att ta upp?

   – Hela den svenska generikamodellen med periodens vara borde göras om. Den är kostsam för apoteken och för samhället, och den gör kunderna osäkra. Det är en obalans i marknaden i dag. TLV har inte gjort någon total genomlysning av generikamarknaden, det borde de göra.

AM: Regeringen verkar delvis se apoteksomregleringen som ett bekymmer. Vilken relation har ni med regeringens företrädare?

   – Den är god, tycker jag. Det är väl så att när man är i opposition har man en syn, och när man sedan sitter i regeringen har man andra glasögon. Problemen som finns är väldigt lätta att rätta till för regeringen. När det gäller generika finns det andra modeller som är bra, i till exempel Norge där generikapriset är 75 procent lägre än priset för originalläkemedel och efter sex månader 85 procent lägre. Apoteken köper in generika själva och förhandlar med tre fyra aktörer. Med det systemet vet kunderna att de kan få samma läkemedel varje gång. Det ökar följsamheten till behandlingen, minskar kostnaden och stärker konkurrensen i marknaden.

AM: Ni och andra aktörer klagar på att regeringen inte säger vad den vill med apoteken. Vad vill ni höra?

   – Vi vill gärna att de säger att vi måste använda den farmaceutiska kompetensen som finns i apoteken. Det är en kunskap som inte brukas på bästa sätt i dag, och det har vi inte råd med i längden. Trenden globalt är att var och en blir mer och mer ansvarig för sin hälsa och då blir det billigt och praktiskt att använda apotek mer. I Storbritannien genomför apoteken läkemedelsgenomgångar och de har följsamhetsprogram som de får ersättning för. I andra länder kan farmaceuterna förskriva enklare preparat, förnya vissa recept för kroniker med mera. Det måste bli ett bättre samarbete med hälso- och sjukvården. Vi behöver se bortom stuprören till patientens bästa.

AM: Finns det ett sådant intresse hos vården?

   – Över tid har de inte så många alternativ. Kostnaderna för behandlingarna ökar och det kommer att behövas mer resurser. Apoteken är en sådan resurs. Det borde de ansvariga inom vården nyttja sig av.

AM: Borde apoteken ha varit med i trepartsöverläggningarna om nya läkemedel?

   – Ja, absolut, vi borde ha varit med i fyrpartsöverläggningar. Genom lägre priser gynnas patienterna eftersom det blir mer resurser till vården. Det är enögt att inte se att vi är en del av vårdkedjan. Eftersom vi inte är med så träffar man överenskommelser som inte håller streck. Apoteken har ju möjlighet att träffa avtal om parallellimport. Och när vi går in och förhandlar med läkemedelsbolagen och köper läkemedlen ännu billigare än vad som överenskommits i förhandlingarna så underminerar det överenskommelsen. Men det är ju också ett resultat av att vi inte har fått vara med.

AM: Ni är trea på markanden. Är du nöjd med den positionen?

   – Jag är nöjd med marknadsandelen givet den marknad vi har, men vi vill alltid se oss om efter möjligheter att växa. Storleken räknat i antal apotek är inte avgörande. Vi vill ha en stark position hos kunderna och skapa en lojalitet.

AM: Hur påverkas ni av digitalisering? Kommer kunderna att gå till apotek i framtiden?

   – Absolut. Även om de beställer varor på nätet vill många hämta det de beställt på apotek. De kanske vill ställa en fråga, och det kan ibland vara mer bekvämt att hämta varorna själv än att få dem levererade hem till bostaden där man kanske måste vänta på varorna mellan 19 och 22 på kvällen. Apotek är en trygghet som kommer att finnas kvar i många år även om e-handel kommer allt mer. Vi lanserade vår e-handelsmodell nyligen. Efterfrågan blev större än vad vi trodde. Vi har till och med varit tvungna att kanalisera resurser från huvudkontoret för att få extraresurser till att plocka varor.

AM: Berätta vad ni har gjort på området automatisering?

   – Vi har effektiviserat vår varuförsörjning. Med hjälp av ett nytt system kan vi se på den historiska försäljningen av alla produkter på varje apotek och göra en prognos för sannolikheten att apoteket expedierar en viss produkt. Sedan ser vi till att produkterna finns på hyllan. Det innebär att de varor som kunderna efterfrågar finns på apoteket i ännu högre grad än tidigare. Sedan får man fundera på hur man ska göra när det gäller mycket dyra läkemedel. Ska vi ha 150 000 kronors-produkter på hyllan, eller ta hem dem med 24-timmarsregeln? Det är en bedömningsfråga.

   – En sak som vi funderar på är att automatisera recepthanteringen för kroniker med hjälp av en abonnemangstjänst. Men vi har låtit frågan ligga tills vidare.

AM: Hur ser ni på frågan om vertikal integration. Har ni några ambitioner där?

   – Vi är bara intresserade av att få effektiva och säkra leveranser och god varuförsörjning till apoteken, och det lägger vi mycket resurser på ute i våra apotek. Det är viktigast för oss. Sedan kan man naturligtvis fråga sig om det är klokt att det kommer två lastbilar till apoteken per dag. Men vi har ingen ambition på området.

AM: Vad säger du om att LIF anser att läkemedelsbolagen kan ta över allt mer av distributionen av läkemedel till kunderna?

   – Det har de inte kapacitet till. Det är för många förpackningar och för många recept. Jag tror att de är inne på att hantera specialistläkemedel, till exempel biologiska läkemedel, åt patienter. De vill ha en tätare relation till dem med en komplex läkemedelsförbrukning. Det kan jag ha förståelse för, även om apoteken också är en naturlig part.

AM: Vilka andra viktiga trender ser du på marknaden?

– Eftersom det är så låg ersättning för receptexpediering och ingen ersättning för farmaceutiska tjänster sker en branschglidning. Vi skulle ha gått med röda siffror om vi bara hade expedierat recept. Vi tycker att skönhetsmedel är naturliga produkter att ha och därför har vi startat Kronans Apotek Care & beauty. Hälsa är ett brett begrepp och vi ser ingen motsättning mellan läkemedel och skönhetsvård. Vi baserar den ståndpunkten på marknadsundersökningar som vi genomförde innan vi startade det nya konceptet. En annan trend är att kunderna är mer medvetna om det egna ansvaret för sin hälsa. De är mycket pålästa och kunniga. Det är en trevlig utmaning. Vi som bransch måste i större grad se till hela kunden och inte bara till den del som är medicinerad, för kunderna har många behov som behöver täckas. Varför inte täcka dem på apotek?

AM: Vad säger konkurrenterna om era nya Care & betautybutiker.

   – De är rädda, för de ser att det blir en stark konkurrent. Till och med aktörer utanför vår bransch känner av konkurrensen.

AM: Hur ser du på konkurrensen från hälsobranschen?

   – Hälsobranschen är inte en direkt konkurrent. Jag ser det som en svag bransch med svag intjäning och som hotas av internet och branschglidning.

AM: Är det inte farligt att utmana regeringen med era nya konceptbutiker när till och med folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström kritiserar apotek för att de säljer smink?

– Jag säger att han är felinformerad och att han borde se sig om efter bättre rådgivare. Det är tack vare att vi säljer handelsvaror som regeringen slipper höja handelsmarginalen på läkemedel.

 Fakta om Lars Birkeland

Lars Birkeland tog över som vd för Kronans Apotek i januari 2012. Han kom närmast från tjänsten som vd på Apotek 1 i Norge. Han har varit anställd inom Tamrokoncernen i elva år, först som finansdirektör på Apotek 1 och senare som finansdirektör på Tamro på koncernnivå. Han byggde upp Apotek 1-kedjan i Sverige som sedan såldes. Han är utbildad ekonom med huvudinriktning på finansiering, nationalekonomi, ledarskap och marknadsföring. Han har även tidigare haft en rad olika befattningar som finanschef.

 

Karin Johnsson