Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Läkemedelsmarknadens mötesplatser

Vilka konsekvenser får myndigheternas beslut för läkemedelsbranschen? Hur motiverar experterna sina slutsatser? Vad säger de tongivande aktörerna om läkemedelsmarknadens utveckling?Nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden arrangerar sedan mer än tio år tillbaka mötesplatser för beslutsfattare i läkemedelsbranschen och för andra aktörer som påverkar branschens utveckling och framtid.

På våra seminarier och nätverksträffar
diskuterar vi aktuella frågor och utmaningar som branschen står inför. Våra mötesplatser är till för att informera och inspirera, alltid med fokus på affärsnytta. Här får du möjlighet att själv ställa frågor till branschens profiler, utbyta erfarenheter med kollegor och se dina utmaningar i nytt ljus.

Pharma Network är ett medlemsnätverk som tio gånger per år bjuder in viktiga och aktuella makthavare till möten med branschen, samtidigt som du nätverkar med branschkollegor. Här har du möjlighet att själv påverka debatten. Ett forum för inspiration och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.

Läkemedelsmarknadens mötesplatser är en del av Bonnier Business Insights – Sveriges ledande leverantör av oberoende affärsnyheter inom försäkring, pensioner, fond och bank, läkemedel, telekom och energi.

Klicka här för att se vårt program och anmäla dig