Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Nationell konferens om kliniska studier

Nationell konferens om kliniska studier är ett årligt tillfälle till dialog och samverkan med föreläsningar, seminarier och diskussioner. Årets tema är Framtidens kliniska studier. På programmet finns föreläsare från akademi, hälso- och sjukvård samt industri som presenterar och diskuterar temat med utgångspunkt i olika perspektiv.