Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Läkemedelskongressen 2017

Läkemedelskongressen är Apotekarsocietetens årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning.

Läkemedelskongressens målgrupper är personer som är verksamma inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård och akademi.

https://www.lakemedelsakademin.se/seminariersymposier/lakemedelskongressen/