Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

IHE Forum 2018

Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE arrangerar sedan 1993 IHE Forum som en arena för kunskapsutbyte mellan akademin och vårdens beslutfattare om allt från vårdens finansiering, sjukvårdens strukturer och organisation till läkemedelsmarknadens utveckling.

Mer information här http://ihe.se/