Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Makten över besluten – ordnat införande och kunskapsstyrning under lupp

Heldagsseminarium 29 september

Både det ordnade införandet och följsamheten till nationella riktlinjer utvärderas under 2017 med flera förslag till förbättringar. Välkommen till en dag där vi reder ut och diskuterar vem som ska styra över patienternas behandling.

Program

 1. 9.00

  Registrering och frukost

 2. 9.30

  Välkomna!

 3. 9.35

  Hur ska vi vässa det ordnade införandet?

 4. 10.05

  Ogenomskinligt och ojämlikt – patientperspektivet på det ordnade införandet

 5. 10.25

  Kaffepaus

 6. 10.50

  Otydligt och oförutsägbart – industrins perspektiv på det ordnade införandet

 7. 11.10

  Hur ska vi styra upp uppföljningen?

 8. 11.30

  Nästa steg - var kan aktörerna enas?

 9. 12.00

  Lunch

 10. 13.00

  Så gick det ordnade införandet – exemplet hepatit C.

 11. 13.30

  Från splittring till jämlik vård - mot en tydligare kunskapsstyrning.

 12. 14.00

  Och den ljusnande framtid är kunskapsstyrningens?

 13. 14.30

  Kaffepaus

 14. 15.00

  Diskussion om framtidens kunskapsstyrning