Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Pharma Network – aktuella

personer, analys och affärsnytta

Pharma Network är nätverket för dig som arbetar professionellt med läkemedelsfrågor. Nätverket ger dig en plattform för att hålla dig uppdaterad inom aktuella områden för läkemedels- och apoteksbranschen. Diskutera under informella former med makthavare, experter och kollegor i branschen.

VÅRPROGRAM 2017

Tisdag 31 januari, 8.30–9.45

CHRISTINA ÅKERMAN – VILKA MÅTT SKA GÄLLA NÄR VÅRDENS RESULTAT MÄTS?
Christina Åkerman är vd på Ichom, the International Consortium for Health Outcomes Measurement, som utarbetar globala standarder för att mäta och följa upp vårdresultat. Hur kan Sverige bli ett pionjärland för att mätning och utvärdering av behandlingsresultat?

Tisdag 21 februari, 8.30–9.45

MIKAEL SVENSSON OCH ANN EINERTH – SÅ UTVECKLAR VI TREPARTSSAMARBETET
Mikael Svensson, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting och Ann Einerth, koordinator på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket berättar om utmaningarna kring trepartssamarbetet. Hur ser framtiden ut för det ordnade införandet av nya innovativa läkemedel? 

Tisdag 28 mars, 8.30–9.45

HELENE HELLMARK KNUTSSON (S) OCH ANDERS LÖNNBERG (S) – DÄRFÖR SATSAR REGERINGEN PÅ LIFE SCIENCE- FORSKNING
Möt Anders Lönnberg (S), regeringens nationella life science samordnare och Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, och hör om forskningspropositionens satsningar på life science-området. Vad ska uppnås med de investeringar som görs?

Tisdag 25 april, 08.30–09.45

MARIA PALMETUN-EKBÄCK – VÄGVALET FÖR LÄKEMEDELSKOMMITTÉERNAS UPPDRAG?
Vad vill Maria Palmetun–Ekbäck prioritera i sitt uppdrag som ordförande för LOK, nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer? Vilka frågor står högst på agendan för läkemedelskommittéernas nationella arbete?

Tisdag 16 maj, 8.30–9.45

CATARINA ANDERSSON FORSMAN – EN GENERALDIREKTÖRS TANKAR OCH PRIORITERADE FRÅGOR
Vi möter Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman, som ger oss en bild av hur hon ser på myndighetens arbete och uppdrag. Vilka frågor kommer att ligga i fokus under det kommande året. Vilka är de största utmaningarna?

VILLKOR OCH FÖRMÅNER

Som medlem i Pharma Network får du möta och diskutera med tunga makthavare, aktuella personer i nyhetsflödet och ledande experter som alla påverkar läkemedelsbranschen på olika nivåer och områden. Under ett år arrangerar vi tio träffar, fem per termin, antingen som frukost- eller eftermiddagsmöten.

  • Träffarna i Pharma Network ingår i ditt medlemskap. Ett medlemskap kostar 8 995 kronor + moms för ett år. Som medlem har du alltid förtur till nätverksträffarna.
  • Icke medlemmar kan anmäla sig i mån av plats till enskilda nätverksträffar. Deltagaravgiften är 1 995 kronor + moms.

Har du frågor om programmet, kontakta projektledare Maria Lindkvist 070-550 16 14 maria.lindkvist@bbm.bonnier.se

Har du frågor om medlemskap, kontakta Annika Östholm, 0706 69 79 40, annika.ostholm@bbm.bonnier.se

Bli medlem