Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Pharma Network – aktuella

personer, analys och affärsnytta

Pharma Network är nätverket för dig som arbetar professionellt med läkemedelsfrågor. Nätverket ger dig en plattform för att hålla dig uppdaterad inom aktuella områden för läkemedels- och apoteksbranschen. Diskutera under informella former med makthavare, experter och kollegor i branschen.

HÖSTPROGRAM 2016

Tisdag 30 augusti, 8.30–9.45

AGNETA KARLSSON – VAD ÄR REGERINGENS PLAN FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET?
Agneta Karlsson (S), statssekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, ger en inblick i departementets pågående arbeten med läkemedelsfrågor.

Tisdag 27 september, 8.30–9.45

SOFIA WALLSTRÖM
– VAD HÄNDER MED DEN VÄRDEBASERADE PRISSÄTTNINGEN?
Sofia Wallström, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ger en lägesrapport om arbetet med de strategiska prissättningsfrågorna samt myndighetens övriga strategiska satsningar. 

Tisdag 18 oktober, 8.30–9.45

RICKARD BRODDVALL OCH EVA ARLANDER
– TVÅ MYNDIGHETERS REFLEKTIONER KRING DIGITALISERING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
.
Vilka är de största utmaningarna för Rickard Broddvall, utredare på staben, på ehälsomyndigheten och Eva Arlander, enhetschef, läkemedel i användning, Läkemedelsverket?

Tisdag 15 november, 08.30–09.45

STEFAN BACK
– VILKEN ÄR FRAMTIDEN FÖR DET ORDNADE INFÖRANDET AV LÄKEMEDEL?
Stefan Back, medicinsk rådgivare, Region Gävleborg har som ordförande i NT-rådet en viktig roll vid besluten om nationellt införande av ett läkemedel. Ta del av hans vision om NT-rådets uppdrag.

Tisdag 6 december, 8.30–9.45

TOMAS SALMONSON – EU:S AGENDA FÖR SNABBARE TILLGÅNG TILL INNOVATIVA LÄKEMEDEL.
Möt Tomas Salmonson, ordförande för CHMP, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, Hur fattar EU sina viktigaste läkemedelsbeslut?

VILLKOR OCH FÖRMÅNER

Som medlem i Pharma Network får du möta och diskutera med tunga makthavare, aktuella personer i nyhetsflödet och ledande experter som alla påverkar läkemedelsbranschen på olika nivåer och områden. Under ett år arrangerar vi tio träffar, fem per termin, antingen som frukost- eller eftermiddagsmöten.

  • Träffarna i Pharma Network ingår i ditt medlemskap. Ett medlemskap kostar 8 495 kronor + moms för ett år. Som medlem har du alltid förtur till nätverksträffarna.
  • Icke medlemmar kan anmäla sig i mån av plats till enskilda nätverksträffar. Deltagaravgiften är 1 995 kronor + moms.

Har du frågor om programmet, kontakta projektledare Maria Lindkvist 070-550 16 14 maria.lindkvist@bbm.bonnier.se

Har du frågor om medlemskap, kontakta Jonas Dahlbäck 072-589 48 66 jonas.dahlback@bbm.bonnier.se eller Daniel Jädersten 070-337 97 90 daniel.jadersten@bbm.bonnier.se

Bli medlem