Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

PHARMA NETWORK

HÖSTPROGRAM 2017

 – aktuella personer, analys

och affärsnytta

Pharma Network är nätverket för dig som arbetar professionellt med läkemedelsfrågor. Nätverket ger dig en plattform för att hålla dig uppdaterad inom aktuella områden för läkemedels- och apoteksbranschen. Diskutera under informella former med makthavare, experter och kollegor i branschen.

HÖSTPROGRAM 2017

Tisdagen 29 augusti, 08.30-09.45

GERD LÄRFARS – NT-RÅDETS PLANER FÖR FRAMTIDEN?
Vilka är dom viktigaste frågorna för Gerd Lärfars, ny ordförande i NT-rådet? Hur påverkas arbetet med det ordnade införandet av Vårdanalys nya utvärdering?

Tisdagen 26 september, 08.30-09.45

JOAKIM RAMSBERG – HUR GÅR ARBETET MED LÄKEMEDELSUTREDNINGEN? 
Möt Joakim Ramsberg, huvudsekreterare i utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, Regeringskansliet. Vilka frågor kommer att ligga i fokus?

Tisdagen 24 oktober, 08.30-09.45

MADELEINE WALLDING – EN LÄGESRAPPORT OM NATIONELLA LÄKEMEDELSSTRATEGIN
Madeleine Wallding, direktör, Centrum för bättre läkemedelsanvändning, är ansvarig för samordning av den nationella läkemedelsstrategin. Vad har arbetet hittills resulterat i och vilka är de viktigaste framtida målen?

Tisdagen 7 november, 08.30-09.45

ANNA-LENA SÖRENSON (S) – MER REGLERING MED APOTEKSMARKNADSUTREDNINGEN?
Anna-Lena Sörenson (S), utredare och vice ordförande socialutskottet, ger sin syn på delbetänkandet om handelsmarginaler på receptbelagda läkemedel utanför förmånen. Hur påverkas apoteken och läkemedelsbolagen?

Tisdagen 5 december, 08.30-09.45

MARIE GÅRDMARK OCH ANDERS BLANCK – SÅ RUSTAR VI FÖR ATT KLARA BREXIT
Marie Gårdmark, direktör verksamhetsområde tillstånd, Läkemedelsverket och Anders Blanck, Vd, Läkemedelsindustriföreningen pratar om påverkan av flytten av EMA. Vilka är de största utmaningarna?

VILLKOR OCH FÖRMÅNER

Pharma Network är nätverket för dig som arbetar professionellt med läkemedelsfrågor och som vill hålla dig uppdaterad inom aktuella områden för läkemedels och apoteksbranschen. Diskutera under informella former med makthavare, experter och kollegor i branschen.
Månatliga inbjudningar till möten med aktuella personer och viktiga makthavare för läkemedels- och
apoteksbranschen. Tio träffar per år, fem per termin.
En mötesplats med fokus på affärsnytta och nätverkande med andra beslutsfattare i branschen.
Möjlighet att påverka debatten och få svar på dina frågor.

Pharma Network är nätverket för dig som arbetar professionellt med läkemedelsfrågor och som vill hålla dig uppdaterad inom aktuella områden för läkemedels och apoteksbranschen. Diskutera under informella former med makthavare, experter och kollegor i branschen.

  • Månatliga inbjudningar till möten med aktuella personer och viktiga makthavare för läkemedels- och apoteksbranschen. Tio träffar per år, fem per termin.
  • En mötesplats med fokus på affärsnytta och nätverkande med andra beslutsfattare i branschen.
  • Möjlighet att påverka debatten och få svar på dina frågor.

Har du frågor om programmet, kontakta projektledare
Maria Lindkvist 070-550 16 14 maria.lindkvist@bbm.bonnier.se

Har du frågor om medlemskap, kontakta
Git Törnegren, 073-558 66 29, git.tornegren@bbm.bonnier.se

Bli medlem