Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Pharma Network – aktuella

personer, analys och affärsnytta

Pharma Network är nätverket för dig som arbetar professionellt med läkemedelsfrågor. Nätverket ger dig en plattform för att hålla dig uppdaterad inom aktuella områden för läkemedels- och apoteksbranschen.

Talar våren 2016

VÅRPROGRAM 2016

Onsdag 20 januari, 8.30–9.45

GÖRAN STIERNSTEDT – VETERANENS TESTAMENTE FÖR EN EFFEKTIVARE SJUKVÅRD.
I slutet av 2015 presenterar regeringens utredare Göran Stiernstedt sin utredning om en effektivare hälso- och sjukvård.  Vilka är hans viktigaste slutsatser och hur påverkar de möjligheterna för externa aktörer som läkemedelsbranschen?

Fredag 19 februari, 8.30–9.45

OLIVIA WIGZELL – NY CHEF OCH NYTT UPPDRAG FÖR SOCIALSTYRELSEN.
Vad står på agendan hos Olivia Wigzell, ny generaldirektör för sjukvårdens viktigaste myndighet?
Hur ska Socialstyrelsen få genomslag i sitt arbete för ökad kunskapsstyrning och mer jämlikhet i vården?

Tisdag 15 mars, 8.30–9.45

ALEXANDER VON GABAIN – KAROLINSKA INSTITUTET OCH FRAMTIDENS SAMVERKAN MELLAN AKADEMI, SJUKVÅRD OCH INDUSTRI.
Alexander von Gabain är vicerektor för innovationer och samverkan med näringslivet på Karolinska Institutet. Hur vill han stärka innovationskraften vid universitet och etablera en bredare form av samverkan med näringslivet?

Måndag 18 april, 15.15–16.30

DANIEL FORSLUND (L) OCH ROBERT WINROTH (MP) – POLITIKER MED UPPDRAG ATT DRIVA FÖRÄNDRING.
Möt innovationslandstingsråden Daniel Forslund (L), Stockholms läns landsting, och Robert Winroth (MP), Västerbottens läns landsting, som ansvarar för en rad avgörande frågor för läke­medelsindustrins framtid – innovationsutveckling, samverkan och nya vårdinformationssystem.

Tisdag 17 maj, 8.30–9.45


ÅSA KULLGREN – I HUVUDET PÅ REGERINGENS APOTEKSUTREDARE.
Vad har regeringens utredare Åsa Kullgren kommit fram till efter ett knappt halvår med uppdraget att utreda hur apoteken kan bidra till ökad kvalitet och säkerhet i läkemedelsförsörjningen?

VILLKOR OCH FÖRMÅNER

Som medlem i Pharma Network får du möta och diskutera med tunga makthavare, aktuella personer i nyhetsflödet och ledande experter som alla påverkar läkemedelsbranschen på olika nivåer och områden. Under ett år arrangerar vi tio träffar, fem per termin, antingen som frukost- eller eftermiddagsmöten.

  • Träffarna i Pharma Network ingår i ditt medlemskap. Ett medlemsskap kostar 8 495 kronor + moms för ett helt år och 5 195 kronor + moms vid halvårsmedlemsskap. Som medlem har du alltid förtur till nätverksträffarna.
  • Icke medlemmar kan anmäla sig i mån av plats till enskilda nätverksträffar. Deltagaravgiften är 1 595 kronor + moms.

Har du frågor om programmet, kontakta projektledare Maria Lindkvist 070-550 16 14 maria.lindkvist@bbm.bonnier.se

Har du frågor om medlemskap, kontakta Lena Hallonlöf 076-946 54 30 lena.hallonlof@bbm.bonnier.se

Bli medlem