Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Läkemedelsmarknadsdagen 2017 - Så ska kostnaderna för läkemedel fördelas

Heldagsseminarie den 16 november

Utredningens slutsatser och förslag kommer att påverka hela läkemedelsmarknaden. Förutom att utredaren presenterar sina första slutsatser kommer alla berörda aktörer ge sina initiala kommentarer på utredningen och diskutera sina förhoppningar inför det fortsatta arbetet.

Utredningenslutsatser och förslag kommer att påverka hela läkemedelsmarknaden. Förutom att utredaren presenterar sina första slutsatser kommer alla berörda aktörer ge sina initiala kommentarer på utredningen och diskutera sina förhoppningar inför det fortsatta arbetet.  
Dagen kommer att belysa frågor som:
Hur ska kostnaderna för läkemedel fördelas mellan stat och landsting?
Hur ska tillgången till läkemedel bli jämlik?
Hur kan processerna för prissättning bli mer förutsägbara och transparenta?
Vilka nya modeller är accepterade, är det till exempel ok för företag att stå för diagnostiken? 
8.45
Registrering och kaffe
9.15
Moderator hälsar välkommen
Dagens moderator Jonny Sågänger, redaktör Läkemedelsmarknaden, inleder dagen. 
9.20
Första delbetänkandet av Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
Hur ser förutsättningarna ut för att få till en tydligare prissättning av läkemedel? Vilka är avvägningarna och åt vilket håll pekar förslagen på lösningar? I det första delbetänkandet målas bilden av dagens och morgondagens läkemedelsmarknad i Sverige.
Toivo Heinsoo, regeringens utredare av Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. 
10.20
Kommentarer och analys från de aktörer som påverkas av utredningen
Många delar i samhället påverkas av utredningens förslag om de blir verklighet. I en serie korta anföranden ger berörda aktörer sina initiala kommentarer och analyser på förslagen i det första delbetänkandet. 
10.20
TLV om sin roll i prissättningen av läkemedel i framtiden 
Jonathan Lind Martinsson, enhetschef, TLV
10.40
Är NT-rådet fortsatt lösningen för att hantera introduktionen av nya terapier?
Maria Landgren, ledamot NT-rådet och läkemedelschef, Region Skåne
11.00
Fika och nätverkande.
11.30
Hur kan prissättningen av läkemedel bli mer förutsägbar för företagen?
Anders Blanck, VD LIF.
11.50
Framtiden för regioner och landsting vid förhandling av läkemedel
Mikael Svensson, förhandlingskoordinator landstingens samverkansmodell för läkemedel, SKL.
12.10
Lunch.
13.10
Att sitta på läktaren när ditt barns framtid avgörs
Caroline Nord, Nätverket för spinal muskelatrofi 
13.30
Diskussion: Vad bör den fortsatta utredningen fokusera på?
Jonathan Lind Martinsson, Maria Landgren, Anders Blanck, Mikael Svensson, Caroline Nord.
14.15
Fika och nätverkande.
14.40
Nya ersättningsmodeller som diskuteras inom nationella samordningen för life science
Parallellt med regeringens utredning av finansiering av läkemedel arbetar den nationella samordingen för life science med olika modeller för att bättre ersätta innovationer. Vilka förslag jobbar de med och hur och när kan de realiseras?
Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science.
15.20
Sponsrad vård – hur ska det hanteras i framtiden? 
Ofta efterfrågas nya former av samarbete och samverkan för att lösa vårdens utmaningar. Men var går gränserna? På uppdrag av Statens medicinsk-etiska råd har Prioriteringscentrum i Linköping tittat på vilka etiska frågeställningar som väcks när företag sponsrar delar av vården. Får till exempel ett läkemedelsföretag betala för diagnostik? Rapporten har resulterat i att regeringen nu utreder omfattningen och konsekvenserna av sponsrad vård. Hur bör frågan hanteras i framtiden? 
Per Carlsson, professor emeritus Linköpings universitet och rapportförfattare,  Rikard Pellas, Compliance Officer, LIF. 
15.50
Prisutdelning: Årets Läkemedelsprofil 2017
Läkemedelsmarknaden delar för elfte gången ut priset Årets Läkemedelsprofil. Priset är ett sätt att uppmärksamma energiska nytänkare som gjort kreativa insatser på läkemedelsområdet. 
16.00
Dagen avslutas.Utredningens slutsatser och förslag kommer att påverka hela läkemedelsmarknaden. Förutom att utredaren presenterar sina första slutsatser kommer alla berörda aktörer ge sina initiala kommentarer på utredningen och diskutera sina förhoppningar inför det fortsatta arbetet.

Dagen kommer att belysa frågor som:

 • Hur ska kostnaderna för läkemedel fördelas mellan stat och landsting?
 • Hur ska tillgången till läkemedel bli jämlik?
 • Hur kan processerna för prissättning bli mer förutsägbara och transparenta?
 • Vilka nya modeller är accepterade, är det till exempel ok för företag att stå för diagnostiken? 

Program

 1. 8.45

  Registrering och kaffe

 2. 9.15

  Moderator hälsar välkommen

 3. 9.20

  Första delbetänkandet av Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

 4. 10.20

  TLV om sin roll i prissättningen av läkemedel i framtiden

 5. 10.40

  Är NT-rådet fortsatt lösningen för att hantera introduktionen av nya terapier?

 6. 11.00

  Fika och nätverkande.

 7. 11.30

  Hur kan prissättningen av läkemedel bli mer förutsägbar för företagen?

 8. 11.50

  Framtiden för regioner och landsting vid förhandling av läkemedel

 9. 12.10

  Lunch

 10. 13.10

  Att sitta på läktaren när ditt barns framtid avgörs

 11. 13.30

  Diskussion: Vad bör den fortsatta utredningen fokusera på?

 12. 14.15

  Fika och nätverkande.

 13. 14.40

  Nya ersättningsmodeller som diskuteras inom nationella samordningen för life science

 14. 15.20

  Sponsrad vård – hur ska det hanteras i framtiden?

 15. 15.50

  Prisutdelning: Årets Läkemedelsprofil 2017

 16. 16.00

  Dagen avslutas.