Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Intensivkurs i life science-juridik

Heldagskurs i Stockholm 8 september

Varmt välkommen till vår mycket uppskattade intensivkurs i life science-juridik! 

Även denna gång har vi uppdaterat och utvecklat innehållet så att det ska vara så aktuellt och användbart för dig som möjligt. En lärorik, intensiv och interaktiv heldagskurs för dig som har behov av att orientera dig inom juridiken på det reglerade life science-området. Kursledarna kommer från Advokatfirman Delphi.

Programmet tar uppföljande områden:

  • Marknadsrätt.
  • Upphandlingsfrågor.
  • Avtal.
  • Konkurrensrätt.
  • Företagshemligheter.
  • Anti-korruptionsfrågor. 


Program

08.30 Registrering och kaffe med frukostsmörgås.

09.00 Dagens moderator hälsar välkomna och introducerar dagens program.

09.10 Marknadsrätt: Så navigerar du rätt i reklamkanalerna
Reglerna om marknadsföring är tillämpliga i vitt skilda situationer: i annonser, radio och TV-reklam, på mässor, anbud i upphandlingar, skyltning i butiker med mera. Det är viktigt att känna till reglerna eftersom såväl övervakning som sanktioner har skärpts de senaste åren. Vi diskuterar bland annat vad som är viktigt att tänka på vid utformning av en reklamkampanj, när går det att angripa en konkurrents reklam, vad man måste tänka på vid marknadsföring av receptbelagda läkemedel, hur reglerna ser ut för marknadsföring i sociala medier samt vilka sanktioner företaget riskerar?
Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi

10.00 Upphandlingssituationen mellan landsting och läkemedelsbranschen – aktuella juridiska frågor
I och med att offentlig sektor är en mycket stor kund för många läkemedelsbolag är det viktigt att ha god kännedom om och vara uppdaterad om upphandlingsreglerna. Under detta pass diskuteras olika aktuella upphandlingsrättsliga frågeställningar och rättsfall – bl.a. senaste praxis kring om rabattavtal med landsting behöver upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling och om detta är tillåtet enligt lagen om läkemedelsförmåner. Anna redogör även för de viktigaste förslagen i Överprövningsutredningens betänkande och konsekvenserna för företagen i branschen.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi.

11.00 Förmiddagskaffe

11.20 Avtalsrätt: Gör rätt från början
Efter denna genomgång så kommer du att veta hur avtal egentligen träffas, vådan av att träffa överenskommelser vid sidan om och vad som egentligen gäller för muntliga avtal. Dessutom går vi igenom skillnaderna mellan en återförsäljare och en agent och vilka bestämmelser som bör vara med i ett sådant avtal. Det finns risk att felaktigt upphandlade avtal förklaras ogiltiga och vi berättar om riskerna och möjligheterna kring detta. Dessutom diskuterar vi kort andra typer av avtal som kan förekomma inom Life Science-området. Fokus för passet är säljarbetet.
Johan Hübner, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi.

12.20 Lunch

13.20 Företagshemligheter och sekretessavtal: Så skyddar du företaget från angrepp
Du får lära dig mer om skydd för företagshemligheter. Hur skyddar företaget sina hemligheter och vad gör man om de har angripits. Du får även rekommendationer rörande anställningsavtal och informationspolicies. Vidare behandlas sekretessavtal – risker och möjligheter. När behöver företaget ett sekretessavtal och vad skall det reglera? Vad skall du titta efter när du får ett sekretessavtal föreslaget?
Peter Skoglund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi.

14.20 Konkurrensrätt: Lär dig känna igen varningsklockorna
Du får lära dig vilka risker ett konkurrensbegränsande agerande innebär och att känna igen de konkurrensrättsliga ”varningsklockorna”. Vi diskuterar bland annat när du får samarbeta med konkurrenter och om företaget kan lämna vilka rabatter som helst. Vi tar också upp följande frågor: Är regulatoriska åtgärder som påverkar parallellimportörer eller generikatillverkare negativt tillåtna? Är det tillåtet att styra återförsäljares prissättning? Får patenttvister förlikas? Vilka sanktioner kan företaget drabbas av vid brott mot konkurrensreglerna och hur förebygger du dessa risker?
Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi.

15.20 Kaffepaus

15.50 Mutbrott: Så gör du en handlingsplan mot korruption
Trenden är tydlig – lagstiftningen mot korruption stärks och myndigheter världen över bereds ökade möjligheter att utreda och lagföra mutbrott – en trend som också inkluderar Sverige. Under detta pass presenteras grundstenarna i den svenska mutbrottslagstiftningen och internationell ledande lagstiftning mot mutbrott i USA och UK. Vidare berörs samverkansöverenskommelsen och LIFs regler kort. Vanligt förkommande situationer då korruption aktualiseras och dess effekter diskuteras. En praktisk handlingsplan för att lägga grunden till ett effektivt anti-korruptionsarbete presenteras och diskuteras.
Elisabeth Eklund, advokat/delägare Advokatfirman Delphi.

16.50 Avslutande frågestund.
Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi.

17.00 Kursdagen avslutas.


Varmt välkommen!

Karolina Storckenfeldt
Projektledare
karolina.storckenfeldt@nyhetsbrev.se


Vänligen ange i anmälningsformulärets kommentarsfält om du önskar vegetarisk mat, eller om du har någon matallergi.

Varmt välkommen till det femte genomförandet av vår mycket uppskattade intensivkurs i life science-juridik! Även denna gång har vi uppdaterat och utvecklat innehållet så att det ska vara så aktuellt och användbart för dig som möjligt.
Du som har koll på juridiken inom life science kan behålla ditt goda rykte, undvika att förlora pengar och dessutom ligga ett steg före konkurrenterna! Under en lärorik och interaktiv heldagskurs för dig som inte är jurist, men har behov och intresse av kunskap inom life science-juridiken, belyser våra välrenommerade kursledare från Advokatfirman Delphi marknadsrätt, upphandlingsfrågor, avtal, konkurrensrätt, företagshemligheter samt anti-korruptionsfrågor. 
Vänligen ange i anmälningsformulärets kommentarsfält om du önskar vegetarisk mat, eller om du har någon mata