Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Rapporter

CompuGroup_Medical_Sweden_AB_Årsredovisning_2016

Orion_Pharma_AB_2016

Joliv_AB_Årsredovisning_2016

Kentor_IT_AB_arsredovisning_2016

Omegapoint_AB_Arsredovisning_2016

S2017-03354-5 Rapport från informella hälsoministermötet 20-21 juli 170726.pdf 3486284_1_1

KliniskaStudierSverige_arsrapport2016

CernerSverigeABArsredovisning141003-151231

FranOarAvDataTillKunskapForSamhallsnyttaDataMartinIngvar2016

SLIT-rapportenmaj20161.0

Vision ehälsa 2025

Slutrapport: Utvecklad värdebaserad prissättning

Upptag av hepatit C lm i SE o 9 länder

TNS Sifo Navigare Allm förtroende lm-industrin 1506

Slutrapport receptfria läkemedel juni 2015

Forskningsrapport om apoteksomregleringen 2015

Direktexpediering på apotek Resultat från en enkätundersökning av drygt 73 000 receptkundbesök på 148 apotek

Nästa fas i e-hälsoarbetet

Överprövningsutredningen 2015

TLV-rapport Ett tryggt byte på apotek

Auricula årsrapport 2013

E-recept mellan länder

Uppdaterad prognos lm-förmån 2014-2015 SoS

Förstudie slutworkshop injektion vs oralt Janssen SLL HN 131023 141001

TLV-rapport Rx utanför förmånen Sept 2014

Rapport - vaccinationsuppföljning

Halvårsrapport 2014 Apotek Hjärtat

E-hälsokommittén - diskussionspromemoria

Är sociala medier rätt medicin för patienterna?

Apoteksmiljarden

Novusrapport överblivna läkemedel

Nationell handlingsplan 
för att hindra spridning av 
mässling och röda hund

Nationell handlingsplan för att hindra spridning av mässling och röda hund

KKV:s yttrande om VGR och Apotekstjänst

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013

Socialstyrelsen hepatit B

Socialstyrelsen hepatit B - komplettering

Socialstyrelsen hepatit B - remissinstanser 

Sveriges utrikeshandel 2013

Varumärkesundersökning apotek

VGR Apoteket AB mål 13215-13

SVG13

Bok Farmaci

IMS Monthly Pharmaceutical Sales Update January 2014

20140115 NLS handlingsplan 2014

 20131202 The heart of the matter

20131105 EU-rapport om skräddarsydda läkemedel

20131018 LV:s remissvar Översyn av läkemedslagen

CeHis-studie om rekvisitionsläkemedel 1.1

 CeHis-förstudie om rekvisitionsläkemedel

Ordnat införande antikoagulantia VGR 2012

Delrapport Otis 6.1