Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Övrigt

Greek_ministry_of_health_swiss_pharmacompany_171102

Presidentprogrammet_Norge_Nordiska_Radet_engelska_2018

Presidentprogrammet_Norge_Nordiska_Radet_norska_2018

Framtidens_vardinformationsmiljo_SE_karta_171025

Biosimilarer_Nordics_kurva_Q22015_Q22017

S2017-00293-10 IX förhandling Rådslutsatser e-hälsa möte 11 september 20170908.docx 3556182_1_1 (2)

Draft_highlevel_ehalth_conference_Tallinn_Oct2017

50gruppens branchdag 2017-08-25

SALSS 2017 Preliminary Program

Omegapoint__Group_Årsredovisning_2016

Läkemedelsverket e-hälsogruppens uppdrag och arbetssätt e-hälsogrupp INSTR01410

Biogen_ÅR_2016-Biogen_Sweden_AB

Läkemedelsmarknaden_skräddarsytt_program_Almedalen2017

Digital_Hälsa_skräddarsytt_program_Almedalen2017

Cambio Healthcare Systems ÅR2016

LTBlekinge investeringsplan it 2017-2021

Östergötlands strategiplan med budget 2018-2020

Landstinget Blekinge investeringsplan IT 2017-2021

RJL2017.5455

Uppdrag Pedagogiskt Stöd e-hälsolösningarApril2017

E-hälsovisionens organisation 170318

Medverkan_i_beredningsgrupp_e-halsa_170322

CompugroupOverklagandeRegOrebro_SUSSA_169-17_170113

Tiopunktsprogram_Uppsala_170228

FVM_SLL_forslag_2017:5

Swedish-german agreement e-health 170131

Dalarnas projektplan ”Min vård – vårdcentral i mobilen”

Regleringsbrev_Ehalsomyndigheten_2017

Regleringsbrev_Folkhalsomyndigheten_2017

Regleringsbrev_Lakemedelsverket_2017

Regleringsbrev_SBU_2017

Regleringsbrev_Socialstyrelsen_2017

RegleringsbrevTLV2017

Nyhetsbrevet Digital Hälsa 2016-05-09

DO o TFS DOC160422-20160422072944

Rickard Broddvall nat läkemedelslista Vitalis 160405

Delredovisning från Indelningskommittén 160229

TLV informationsbrev subkutana TNF-a 160219

Alla inbjudna NLS-aktörer 160317

Stockholms TR T 839-14 aktbil 1

Stockholms TR T 836-14 aktbil 1

Stockholms TR T 9265-13 aktbil 1

Stockholms TR T 17695-13 aktbil 1

Brev till regeringen om periodens vara

ANSM-rapport Chrono-point-dinfo-27.01.16

Bial Portala protocole_BIAL_102474 101-22012016131259

NATIONELLA LAKEMEDELSSTRATEGIN 2016 bilaga till regeringsbeslut 151217

Protokoll Nationell läkemedelsstrategi 151217

 

Remisssammanställning ny handelsmarginal 2016

JO-anmälan mot KV 1 dec 2015

Brev om switch i Värmland 151110

Brev B5 Patinfo byte Remicade till Remsima-1 151005

Läkemedelsverkets till AstraZeneca om tv-reklam Losec 20 mg enterotabletter 151126

Regeringsuppdrag om tillsyn av apotek

LV beslut förbud Novartis mafö Voltaren 151111

Östergötland ök om uppdrag 2016 mellan HSN och regionens produktionsenheter 150824

EU-piloten Mycostatin S2014-7859 FS 20150914153124

Presentation_SALSS_JOJ_final

Meda-remiss utanför förmånen FINAL

Maskat yttrande fr GR om direktörs avstängning från LV 150607

Hemställan avgiftsjustering Varumärken Design 150429

Hemställan avgiftsjustering PA 150429

Läkmedelsmarknadens Almedalsguide 2015

Skrivelse om generiskt utbyte juni 2015

PM YouTop100 Sweden april 2015

LV-belut om Borås Cityapotek

Utredningspromemoria LV personalärende 150528 

Sammanställning glesbygdsbidrag apotek 2014

Socdep Begäran om granskning av TLVAR 150504

TLV_Ekon_utvarderingar_TLVAR2003-2_141218

Kronans Apotek om läkemedel utanför förmånen

Apotekstjänsts om dosmarknaden 15 april 2015

Billigs inledning Nationell konf klin forskn 150414

 

Begäran utredning av reglering av apotekens ersättning lm utanför förmån 150407

Apotek med partihandlestillstånd 2015

Remissinstanser Läkemedels- och apoteksutredningen

AESGP:s brev om paracetamot till Läkemedelsverket 150119

Förgiftningar med paracetamol. Läkemedelsverkets sammanfattning av centrala vetenskapliga överväganden. 2015-01-16

Apotek som ansökt om glesbygdsbidrag 2014

Komplettering Patent- och marknadsomdstolen

Kompettering LV förslag om paracetamolförsäljning

Boken ”Tumöratlas Dermatologi”

Professor Hans-Gustaf Ljunggren om offentlig-privata partnerskap, akademin och läkemedelsindustrin i tidskriften Science Translational Medicine (Sci Transl Med January 2014)

Apotekstjänsts överklagan mot dosbeslut i VGR

Åsa Himmelsköld SKL Med Rikstämman 141204

IMS Nordic Newsletter nov 2014 Finland

IMS Nordic Newsletter nov 2014 Norway

IMS Nordic Newsletter nov 2014 Sweden

Remissförslag - HPV-vaccin

Läkemedelsmarknaden Topp 100

Yttrande Apotekstjänst om dos i VGR

Test Kunskapspaket Allt om LMM

Test intro Allt om LMM

TLVs yttrande till JK 2014

Replik LIF om apotek och export 2014

Replik från LIF om apotek och export 2014

Läkemedelsverket - godkännande 140925

Linklaters - Merck-Accord

Remissförslag - teknisk sprit

Läkemedelsverket - godkännande 140917

Remiss TLV - generikatian

Utträden ur förmånen oktober 2014

Läkemedelsverket - godkännande 140909

Delbetänkande av Miljömålsberedningen

Läkemedelsverket - godkännande 140904

Ansvar för läkemedelslistan

TLV - JK

Läkemedelsverket - godkännande 140826

Efpia - Medcrime

Läkemedelsverket - godkännande 140820

Hypo 2 - socialdeparementet

E-hälsomyndigheten delårsrapport  2014

Inbjudan till vaccinationsbedömning

Läkemedelsverket - avgiftsprognos 2014-2018

LV - Sandoz överklagande

Läkemedelsmarknaden nr 2 2013

Läkemedelsverket - godkända läkemedel 2014/20

Grönbok - m-hälsa

IGM - Banminth

IGM - Champix

Läkemedelsverket - Tullverket

TLV svar om omprövning

LIF fråga om omprövning

Uppdrag om utreda läkemedel utanför förmånerna

Uppdrag om att fortsätta utreda restnoteringar

SVA: Bortfall i försäljningsstatisk för djurantibiotika

Farmaceutkryss

Allergivaccination 2014

Läkemedelsverket - biverkningsrapportering

SKL - GSK

Efpia - brev till Hägglund

LV: Marknadsföring av Voltaren

Inbjudan - diskussion kring upphandlingsmodell

Mötesanteckningar - Betalningsmodell för läkemedel

20131008 Landstingen om läkemedelsförsörjning

Misstänkt generikakartell