Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Domstolsprocesser o myndighetsbeslut

Svea HR PMÖÄ 9845-16 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2017-10-04

Svea HR PMÖÄ 9632-16 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2017-10-04

Svea HR PMÖÄ 9824-16 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2017-10-04

Svea HR PMÖÄ 9836-16 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2017-10-04

Svea HR PMÖÄ 9847-16 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2017-10-04

Svea HR PMÖÄ 9848-16 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2017-10-04

Svea HR PMÖÄ 9838-16 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2017-10-04

Svea HR PMÖÄ 9828-16 Slutligt beslut (särskilt uppsatt) 2017-10-04

SDV_Malmoe_FR_10427_17_Aktbil_1

Lilly_mot_Skane_pemetrexed_overklag_KR_170705

Lilly_mot_Skane_pemetrexed_HFD_dom_170810

Vardaga_mot_Ivo_FR_7433-16

GSKvsLV_pi_Dermovat_Orifarm_FR_170322

HD Ö2628-17 Aktbil 1

Svea HR PMÖ 2630-17 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2017-05-19

Stockholms TR PMT 648-17 Beslut under rättegång 2017-02-24

Datainspektionen beslut EHM HFM 170421

EHM kompletterande överklagande bilaga 2 170614

EHM kompletterande överklagande bilaga 1 170614

EHM kompletterande överklagande 170614

Karlstad FR 169-17 Dom 2017-06-07

EHM_vs_DI_overklagande_FR_170510_02409

Botulinumtoxin_4189_17

Botulinumtoxin_4046_17

CGM_vs_Sussa_CGM_Overklag_170113

CGM_vs_Sussa_Sussa_yttrande_170403

Teva_vs_LV_Copemyl_domar_KR_FR_2016

Teva_vs_LV_Copemyl_HFD_dom_170313

Lilly_vs_LV_teriparatide_FRU6798-16

GSK_overklagan_161221

KR_dom_LMGvsLV_161220

Uppsala_FR_oklag_6164-16_Aktbil 1

Abcur_vs_VGR_overklagan_t_FR161123

KR_dom_5523-15_161125

PhilipsOverklagandeKRvsFemlandsting160610

LinköpingFR 886_16_Dom_160531

JönköpingKR1760_16Slutligt beslut_161007

NovVSLVExelonKR7512-14Dom151201oFR

SLLoCMG_vs_MedcheckForelaggande160929

CMGvsSkane2545_16KR160916

Stockholm KR 2639-16 Slutligt beslut 2016-05-10

GOTEBORG_FR_DOM_2016-05-02_3134-15

Skatteverket vs Celgene160420SVforetag1_jc_Stockholm

Neat vs SKI ök Larm FR 160219

UPPSALA_FR_DOM_2016-04-05_5256-15

TDC vs SKL Kommentus SthlmKRdom_6450_15

Omnia vs TLV STOCKHOLM_FR_DOM_2016-03-17_15821-15

Octapharma vs Skatteverket SthlmKRdom_S1525_15

Navamatic vs Miljonamnden Molndal GOTEBORG_FR_DOM_2016-02-22_604-15

Förvaltningsrättens dom_2016-02-18 GSK

GSK överklagar Flutide Evohaler o dagboksblad

GSK vs SKV Beecham Wellcome dom KR 160127

Fresenius vs Skatteverket FR Uppsala o SthlmKRdom_S7328__7334_13

Skattelättnad för forskare dom Sthlm FR 151210

Novartis överklagande LV beslut 5,6-2015-056667 orivast o rigmin 150916

LV beslut och Medtronic överklagande 6.6.3-2015-59160_2015-08-14_119937

Uppsala FR 4177-15 Ej slutligt beslut 2015-08-14

Omnia vs TLV överklagande 150720

Dom KR Pfizer vs VGR 478-15 150702

TLV - Decerno

Kronans apotek vs Landstinget Kalmar län 4488-14 VAXJO_FR_DOM_2015-07-01

GlaxoSmithKline Health Care vs LV studierapport paracetamol

Kammarrätten i Göteborg Beslut Apotekstjänst

Stämningsansökan Intervet vs Nord Vacc MD C6-15 150423

Teva vs AstraZeneca Symbicort Sth TR T 15082-13 Dom 2015-05-06

Dom FR Göteborg mellan Apoteket AB-VGR och Apotekstjänst

E-cigarett kammarrätten dom 5313-15

E-cigarett förvaltningsrätten dom 5262-114

E-cigarett HFD 1385-15

AstraZeneca vs Metall AD A83-14 150401

Actavis vs Läkemedelsverket Curia Kammarrättens dom 15150309 

C-544/13 & C-545/13: Abcur -Medicinal products – marketing authorization - Pharmacy exemption, inklusive Apoteket AB - (Swedish version).

Pfizer vs VGR om PCV-vaccin kr dom 150130

Förlikning 7-Klövern och Apotekstjänst

E-cigaretter - kammarrätten

Överklagande Novartis - Läkemedelsverket 

HFD - Pradaxa 

Stämningsansökan Omnia - TLV

Abcur - Läkemedelsverket

Apoex-Örebro läns landsting

Göteborg - Amgen

Apotek Hjärtat-Skatteverket

Göteborg - Sanofi

7-Klöverns genstämning mot Apotekstjänst

AstraZeneca - Arbetsdomstolen

Apoex-Landstinget Sörmland

Bayer - Skatteverket

Hebi

Phil Med Alliance - GSK

20131219 Dom Omina T 2430-12

20131113 Dom KR Pradaxa Mål 1477-13

20131028 Dom FVR Cimzia-målet