Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Vinnare i upphandling – Offentlig upphandling inom läkemedelsområdet

Välkommen till en intensiv halvdag om utmaningar och möjligheter i offentliga upphandlingar på läkemedelsområdet! Boka den 16 april 2012!


 
Thomas Idermark
Karolina Antonov
 


Effektiv, transparent och öppen för innovation. Så ser mångas dröm om den perfekta offentliga upphandlingen ut. Och massor är på gång inom området.  SKL vill effektivisera upphandlingen inom läkemedelsområdet och upphandlingar inom nya områden skakar om marknaderna för läkemedelsförsörjning och dostjänster. På Pharma Onlines eftermiddagsseminarium fokuserar vi på vårens hetaste frågor med hjälp av nyckelpersoner när det gäller upphandling inom läkemedelsområdet.

Anmäl dig här!

Eftermiddagens program:

13.00-13.30 Registrering

13.30-14.00 SKL:s projekt ELIS och arbetet för effektivare offentliga upphandlingar
SKL:s nya projekt ELIS, Effektiviserad läkemedelsupphandling i samverkan, arbetar för nationella upphandlingar som komplement till regionala och lokala. Vi möter Thomas Idermark från styrgruppen, som bland annat berättar om målen och visionerna med arbetet. Han delar med sig av de första erfarenheterna, möjligheter man ser i arbetet och utmaningar man kommer att brottas med.
Thomas Idermark, vd SKL Kommentus Inköpscentral och medlem i SKL:s styrgrupp för projektet ELIS

14.00-14.30 Hur arbetar Läkemedelsindustriföreningen med upphandlingsfrågorna?
Läkemedelsindustriföreningen verkar för sina medlemmars bästa inom en mängd områden. Ett av dessa är upphanling och här ger en av organisationens sakkunniga, Karolina Antonov en bild av hur man arbetar med upphandlingsfrågorna i dagsläget. Vilka är de mest prioriterade områdena och vilka är de största utmaningarna framöver?
Karolina Antonov, sakkunnig, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) område upphandling

14.30 -14.50 Upphandling ur ett läkemedelsföretags perspektiv: Erfarenheter från AstraZenecas anbudsarbete
Karin Ekholm, AstraZeneca och medlem i NUL, Nätverket för Upphandling av Läkemedel, ger oss ett läkemedelsföretags perspektiv på upphandling inom läkemedelsområdet, med insikter och erfarenheter från de senaste årens anbudsarbete.
Karin Ekholm, Tender Business Manager, AstraZeneca Sverige

14.50-15.20 Kaffe och kaka

15.20-16.05 De viktigaste juridiska knäckfrågorna vid offentlig upphandling inom läkemedelsområdet
Helen Waxberg, Tomas Kjellgren och Johan Carle från Mannheimer Swartling tittar på de juridiska riskerna i offentliga upphandlingar. Hur hanterar vi regulatoriska ”konstigheter” och hur kan de påverka upphandlingssituationen och dess utfall?
Helén Waxberg, partner, Tomas Kjellgren och Johan Carle, partners, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB

16.10-16.30 Hur tänker upphandlaren? Spännande erfarenheter från dosupphandlingen i sjuklövern
Inger Nyblom Hermansson är upphandlare i landstinget Västmanland sedan 15 år och den upphandlare som lett upphandlingen av dostjänster i de sju landsting som benämns sjuklövern. Hon berättar här, ur upphandlarperspektivet, hur man resonerade i upphandlingen, som vanns av Svensk Dos AB. Vilken problematik stötte man på och hur löste man den?  Vilka kriterier var de viktigaste vid valet och hur ser hon på upphandlingssituationen idag och framöver, möjligheter och utmaningar?
Inger Nyblom Hermansson, upphandlare i Landstinget Västmanland


Kristofer Petraeus
Projektledare
08-546 00 532

Fika samt dokumentation ingår i priset.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Välkommen!