Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Slut på Vilda västern på svenska dosmarknaden?

Avregleringen av den svenska dosmarknaden har varit turbulent. Patienter har hamnat i kläm, landsting har kritiserats för dåliga upphandlingar och myndigheterna har riktat kritik mot dosleverantörerna.

Välkommen till ett förmiddagsseminarium, torsdag 13 mars, där ni får möta nyckelaktörerna på marknaden – från landstingen, leverantörerna, myndigheterna och intresseorganisationerna. Dagens program tar greppet om några av de viktigaste frågorna inom området. Vi belyser och diskuterar möjligheter och utmaningar på marknaden. Vilka förändringar och åtgärder är nödvändiga för att få ordning och reda på dosmarknaden?

Under förmiddagen möter ni: Karina Tellinger, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Märta Stenberg, Utredare Läkemedels- och Apoteksutredningen, Regeringskansliet
Gunnar Moa, Avdelningschef, Inspektionen för Vård och Omsorg
Maria Landgren, Läkemedelschef, Region Skåne
Karin Lendenius, Läkemedelschef, Västergötaland
Lars Skutholm, Apoteket AB
Svensk Dos AB
Apotekstjänst
Varmt välkommen!
Kristofer Petraeus
Projektledare
I seminarieavgiften ingår frukost, förmiddagskaffe och digital eminariedokumentation. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Förmiddagens schema:

08.30-09.00 Registrering och frukost

09.00 Dagens moderator hälsar välkommen och inleder dagen.

09.10-09-50 Den svenska dostjänsten - i går, i dag och i morgon.
Karina Tellinger från Sveriges kommuner och landsting, ger en faktabakgrund för dostjänsten och hur den har utvecklats i samband med avregleringen av dosmarknaden. Hon ger också en kort inblick i hur arbetet går med de viktiga IT-strategiska frågorna. Anna Märta Stenberg ger oss en lägesrapport och berättar vilka problem som har identifierats i arbetet med den sista delen av Läkemedels- och apoteksutredningen, där dosfrågorna ingår.
Karina Tellinger, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Märta Stenberg, utredare Läkemedels- och apoteksutredningen, Regeringskansliet

09.50-10.10 Vad krävs för en patientsäker dosmarknad? Iakttagelser från tillsynen.
Efter flera rapporter om felleveranser, fel innehåll i dospåsarna och problem med IT-verktyget Pascal på dosmarknaden, initierade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, förra året en tillsyn av dosmarknaden. I januari presenterade IVO resultatet av tillsynen där tio landsting och två dosföretag har granskats. Gunnar Moa, avdelningschef på IVO, som har lett arbetet med tillsynen, berättar mer om vad IVO kommit fram till i sin granskning och vad som krävs för att dostjänsten ska kunna fungera patientsäkert. 
Gunnar Moa, avdelningschef, Inspektionen för Vård och Omsorg

10.10-10.30  Förmiddagskaffe

10.30-11.15 
Dosföretagens perspektiv - så vill vi arbeta för en bättre fungerande marknad.
Företrädare för de tre konkurrerande aktörerna på den avreglerade dosmarknaden ger sin syn av vad som krävs för att marknaden ska fungera bättre för alla parter. Hur vill de att samarbetet med regioner och kommuner ska fungera? Vilka brister - hos dem själv och hos beställarna - behöver åtgärdas? Hur ser de på framtiden?
Lars Skutholm, direktör vård och företag, Apoteket AB
Per Manell, styrelseordförande, Svensk Dos AB
Gerard Versteegh, styrelseordförande, Apotekstjänst AB

11.15-12.00 Vad tror landstingsföreträdarna om framtiden för den svenska dosmarknaden?
Vi möter företrädare för tre landsting och regioner som alla har olika dosleverantörer. Vilka faktorer fick dem att välja respektive leverantör? Vilka förväntningar hade de? Hur har det gått, vad har de lärt sig och vilka förhoppningar har de på framtidens dostjänst?
Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne
Ann-Kristin Ottersgård-Brorsson, utvecklare, Hälso- och Sjukvårdsavdelningen, Region Halland
Yvonne Nilsson, läkemedelsstrateg, Västerbottens läns landsting

12.00 Moderatorn sammanfattar och avslutar dagen.


Varmt välkommen!
Kristofer Petraeus
Projektledare

I seminarieavgiften ingår frukost, förmiddagskaffe och digital seminariedokumentation. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.