Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Organisations- och affärsutveckling

- Framgångsrikt förändringsarbete i läkemedelsbranschen. Boka 11 juni kl 13-17!

En läkemedelsmarknad i ständig förändring ställer höga krav på både organisation och individ. För att kunna bemöta och växa i en verklighet med nya förutsättningar; regulatoriska och marknadsmässiga, krävs att vi stärker den egna organisationen och våra medarbetare.

Vi vill ge dig som beslutsfattare bättre verktyg för detta och satsar en eftermiddag åt just den egna organisationen, företagets ”inre rum” och hur vi kan arbeta för att stärka denna både inåt och utåt (vilken bild förmedlar vi?). Med hjälp av ett antal konkreta exempel visar vi hur vi kan utveckla organisation och medarbetare. Detta utvecklar också vår affär och skapar bättre förutsättningar för att stärka vår konkurrenskraft. Många av dagens talarpunkter ger oss en praktisk inblick i hur vi kan arbeta operativt för att utveckla organisationen och ger oss en bild av vilka resultat man uppnått.

Eftermiddagens program:

13.00-13.30 Registrering

13.30-13.40 Moderator Nina Hedlund, redaktör Pharama Online, hälsar välkomna och inleder seminariet

13.40-14.20 Tvärvetenskaplig arbetsmodell ger nya möjligheter för ett innovativt företag

Allt fler företag inser att för att lyckas med att utveckla och kommersialisera en ny innovativ produkt krävs ett koordinerat samarbete mellan flera funktioner. Även efter det att produkten nått marknaden erhålls härigenom  ett bättre resultat t.ex  genom vetenskapliga diskussioner med Key Opinion Leaders erhåller företaget nya idéer till att vidareutveckla  produkten (Life Cycle Management). För att bryta barriärer för ökad samverkan mellan olika funktioner krävs oftast  att företaget förändrar sin affärskultur och arbetsmodell. Tidig samverkan minskar tiden till marknaden och ger möjligeter till fortsatt utveckling. 
Tommie Johansson och Eva Hultberg, Zelibra Life Science

14.20-14.50 Effektiv och konkret organisations- och verksamhetsutveckling inom läkemedelsbranschen – ett multinationellt perspektiv
Elisabet Smith, Apotek Produktion & Laboratorier AB har lång erfarenhet från kvalitets- och utvecklingsarbete inom läkemedelsbranschen. Efter flera år både i Sverige och Asien delar hon med sig av värdefull kunskap från framgångsrikt förändringsarbete i olika typer av kulturer och organisationer. Bland annat ger hon oss exempel från Novartis modell 4S (scope, seek, solve och sustain) som ger en metodik och struktur med tydliga verktyg. Elisabet behandlar också många av de viktiga ingredienserna i utvecklingsarbete: lyhördhet, att identifiera nyckelpersoner i förändringsarbetet och hur vi får med oss medarbetarna i arbetet framåt.
Elisabet Smith, APL

14.50-15.20 Kaffepaus

15.20-15.50 Agila arbetsmetoder och lean i förändrings- och utvecklingsarbete –flexibel strategi med tydliga resultat
Sofia Innergård, tidigare bland annat Pfizer, numera Karolinska Sjukhuset, delar med sig av sina erfarenheter av praktiskt förbättringsarbete med hjälp av agila arbetsmetoder, processer och lean.
Sofia Innergård, verksamhetsutvecklare, Karolinska Sjukhuset

15.50-16.15 Talarpunkt meddelas inom kort

16.15 Moderator Nina Hedlund sammanfattar och avslutar seminariet

Välkommen!

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@nyhetsbrev.se