Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Offentlig upphandling inom läkemedelsområdet

Nu är det dags för vårens seminarium om offentlig upphandling inom läkemedelsområdet! Onsdag 21 maj lyfter vi under en intensiv förmiddag upp läkemedelsbranschens viktigaste och mest aktuella upphandlingsfrågorna.


Förutsättningarna för den offentliga upphandlingen är i ständig förändring. Under 2013 såg vi flera ärenden där "hemliga avtal" och direktupphandlingar ifrågasattes, rättsliga prövningar gjordes och viktiga myndighetsbeslut fattades.

Var står vi 2014? Inom projektet om effektivare läkemedelsupphandlingar i samverkan, ELIS, har man genomfört de första samordnade upphandlingarna, bland annat inom barncvaccinområdet. Möjligheterna att överpröva upphandlingsbeslut, något som kan påverka upphandlingsprocessen och på sikt skapa en situation med läkemedelsbrist, är under utredning och resultat presenteras under sommaren. 

Förmiddagens schema:

08.30-09.00 Registrering och frukost
09.00-09.05 Dagens moderator hälsar välkomna och inleder dagen
09.05-09.30 ELIS-projektet – Var står vi i dag och vad kommer att hända framöver?
Thomas Idermark ger oss en uppdaterad bild av hur ELIS-projektet fortskrider och berättar om erfarenheterna från de viktigaste första upphandlingarna. 
Thomas Idermark, vd SKL Kommentus Inköpscentral och ledamot i ELIS-projektet (Effektivare läkemedelsupphandling i samverkan)
09.30-10.00 Överprövningsutredningen?
En lägesrapport från arbetet med utredningen som lämnas i mitten av juni. Hur har arbetet gått hittills och vad kan vi förvänta oss? 
Christer Sjödin, utredare och Åse Nevemark, utredningssekreterare, båda Överprövningsutredningen
10.00-10.30 Så påverkas den svenska upphandlingssituationen av de nya europeiska upphandlingsdirektiven
2016 införlivas nya europeiska upphandlingsdirektiv i svensk rätt. Hur skiljer de sig från tidigare direktiv och hur kommer de påverka situationen i Sverige för beställare och leverantörer? Påverkas företagens agerande i Sverige redan idag och i så fall på vilket sätt? Vi möter Anna Ulfsdotter Forssell, partner och ansvarig för upphandlingsfrågor vid Advokatfirman Delphi och med mångårig erfarenhet från arbete med läkemedelsföretag och andra företag inom life science-sektorn.
Anna Ulfsdotter-Forsell, partner, Advokatfirman Delphi AB
10.30-11.00 Förmiddagskaffe
11.00-11.30 Hur påverkar skräddarsydda behandlingar upphandlingen av läkemedel? 
Björn Arvidsson, external affairs manager och Niklas Eriksson, head of regional access, båda Roche Diagnostics Scandinavia AB
11.30-12.00 Diskussion om de hemliga avtalen mellan landsting och läkemedelsföretag. Vad innebär de och vilka konsekvenser kan de få för vården?
Mikael Svensson, handläggare läkemedel, Sveriges Kommuner och Landstting
Anna Ulfsdotter-Forssell, partner, Advokatfirman Delphi AB
Björn Arvidsson, External Affairs Manager, Roche Diagnostics Scandinavia AB
Ytterligare diskussionspart meddelas inom kort
12.00 Moderatorn sammanfattar och avslutar seminariet

08.30-09.00 Registrering och frukost

09.00-09.05 Dagens moderator hälsar välkomna och inleder dagen

09.05-09.30 ELIS-projektet – Var står vi i dag och vad kommer att hända framöver?
Thomas Idermark ger oss en uppdaterad bild av hur ELIS-projektet fortskrider och berättar om erfarenheterna från de viktigaste första upphandlingarna. 
Thomas Idermark, vd SKL Kommentus Inköpscentral och representant för ELIS-projektet (Effektivare läkemedelsupphandling i samverkan)

09.30-10.00 Lägesrapport från Överprövningsutredningen
Överprövningsutredningens utredare och utredningssekreterare ger en inblick och rapport från arbetet med utredningen som lämnas i mitten av juni. Hur har arbetet gått hittills och vad kan vi förvänta oss?
Christer Sjödin, utredare och Åse Nevhage, utredningssekreterare, båda Överprövningsutredningen

10.00-10.30 Så påverkas den svenska upphandlingssituationen av de nya europeiska upphandlingsdirektiven
2016 införlivas nya europeiska upphandlingsdirektiv i svensk rätt. Hur skiljer de sig från tidigare direktiv och hur kommer de påverka situationen i Sverige för beställare och leverantörer? Påverkas företagens agerande i Sverige redan idag och i så fall på vilket sätt? Vi möter Anna Ulfsdotter Forssell, partner och ansvarig för upphandlingsfrågor vid Advokatfirman Delphi och med mångårig erfarenhet från arbete med läkemedelsföretag och andra företag inom life science-sektorn.
Anna Ulfsdotter-Forssell, partner, Advokatfirman Delphi AB

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-11.30 Hur påverkar skräddarsydda behandlingar upphandlingen av läkemedel? 
Björn Arvidsson, external affairs manager, Roche Diagnostics Scandinavia AB och Niklas Eriksson, head of regional access, Roche AB

11.30-12.00 Diskussion om de hemliga avtalen mellan landsting och läkemedelsföretag. Vad innebär de och vilka konsekvenser kan de få för vården?
Mikael Svensson, handläggare läkemedel, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Ulfsdotter-Forssell, partner, Advokatfirman Delphi AB
Niklas Eriksson, Head of regional access, Roche AB
Karin Roberts, biträdande enhetschef, Konkurrensverket


12.00 Moderatorn sammanfattar och avslutar seminariet


Varmt välkomna!

Kristofer Petraeus
Projektledare

I seminarieavgiften ingår frukost, förmiddagskaffe och digital seminariedokumentation. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.