Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Nya utmaningar för svensk läkemedelsprissättning

FULLBOKAT!

TYVÄRR ÄR DETTA SEMINARIUM NU FULLBOKAT. FÖR ATT STÄLLA DIG PÅ VÄNTELISTA, VÄNLIGEN MAILA: kristofer.petraeus@nyhetsbrev.se

Nu tar vi greppet om den svenska läkemedelsprissättningen och djupdyker i de viktigaste frågorna!

Det nya prisavtalet mellan staten och industrin om äldre läkemedel är på plats. Den värdebaserade prissättningsmodellen ska utvecklas i stället för att låta internationell referensprissättning gälla. Basen är på plats, men många frågor återstår.

Hur ska läkemedel prissättas utifrån ett livscykelperspektiv? Vad återstår att göra för att optimera den värdebaserade prissättningen? Och hur ska nya, dyra läkemedel finansieras och prissättas? Hur påverkar apotekens inköp av parallellimporterade produkter originalföretagen, apoteksbranschen, miljön och samhällsekonomin?

Vi skapar vi tre spännande ämnesblock under en intensiv eftermiddag: Livscykelperspektivet, värdebaserad prissättning och parallellhandelns betydelse för läkemedelsbranschen.

Eftermiddagens upplägg:

13.00-13.30 Registrering

13.30-13.40 Moderator Jonny Sågänger hälsar välkomna och inleder eftermiddagen

13.40-14.10 Kan vi utveckla förståelsen för ett läkemedels värde genom att använda ett livscykelperspektiv?
Christina Åkerman, Generaldirektör, Läkemedelsverket

14.10-14.45 TLV och arbetet med den svenska läkemedelsprissättningen
TLV:s generaldirektör, Sofia Wallström, hjälper oss att skapa klarhet i myndighetens syn på prissättningsfrågorna. Hur kommer TLV att arbeta med området framöver och hur kommer den värdebaserade prissättningen att utvecklas? Vilka är de prioriterade frågorna och vilka utmaningar ser Sofia Wallström att myndigheten står inför?
Sofia Wallström, Generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

14.45.15.15 Eftermiddagsfika

15.15-16.30 Presentationer och paneldiskussion med utgångspunkt i seminariedagens tema. Medverkar gör:

Johan Frödin, ordförande Läkemedelshandlarna
Gunilla Thörnwall Bergendahl, Samordnare läkemedel, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Blanck, Vd, Läkemedelsindustriföreningen
Kenneth Nyblom, Vd, Föreningen för Generiska Läkemedel
Johan Davidson, Chefsekonom, Sveriges Apoteksförening


16.30 Moderator Jonny Sågänger sammanfattar och avslutar dagen

Varmt välkommen!

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@nyhetsbrev.se

Kaffe och digital dokumentation ingår i priset. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

TYVÄRR ÄR DETTA SEMINARIUM NU FULLBOKAT. FÖR ATT STÄLLA DIG PÅ VÄNTELISTA, VÄNLIGEN MAILA: kristofer.petraeus@nyhetsbrev.se