Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Nya distributionskanaler för läkemedel

Välkommen till heldagsseminarium 8 juni! Apoteks- och läkemedelsmarknaden är i förändring. Nya förutsättningar råder för distribution av läkemedel. Partihandelsmarknaden växer och fler aktörer börjar verka inom läkemedelsdistribution. Vilka nya samarbeten ser vi, vilka möjligheter och utmaningar ställs marknadens nya aktörer inför vad tänker det tidigare oligopolets parter om den nya konkurrenssituationen?

Jens Boström
Hans Wahlén
Elisabeth Eklund

 

Det finns exempel på både läkemedelsföretag och apoteksaktörer som kontrollerar en allt större del av distributionskedjan. På en marknad med färre mellanhänder, hur påverkas exempelvis apoteken, som sista länk i kedjan innan slutkund? Vi tar fasta på denna nya situation och bjuder in till ett heldagsseminarium med fokus på distributionskedjan, från produktion till patient.

Nedan följer seminariedagens schema:

09.00–09.15 Moderator Jonny Sågänger inleder seminariedagen
Jonny Sågänger, redaktör, Pharma Online och Pharma Online Apoteksmarknad

09.15–09.55 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring
Jens Boström, logistikchef, Apoteket AB


09-55–10.30 Så arbetar läkemedelsföretagens branschorganisation med distributionssituationen för läkemedel – de viktigaste frågorna på LIF:s agenda
Ulf Janzon, ordförande för LIF:s apoteks- och distributionskommitté

10.50–11.30 Hur påverkar den förändrade distributionssituationen de stora partihandlarna – Oriolas roll på den nya marknaden
Thomas Gawell, vd, Oriola

11.30–12.10 Posten Logistik – Mål och visioner hos en "nygammal" partihandelsaktör på tillväxt
Käthe Eklund, KAM & Arne Andersson, Marknad E-handel, båda Posten Logistik


13.10–13.50 Bättre och mer effektiv sjukvård förutsätter en helhetssyn på patienten – hur kan nya distributionslösningar bidra till utvecklingen?
Robert Ström, vd, Baxter Medical AB

13.50–14.30 Tamro, en nyckelaktör på distributionsmarknaden – Så antar vi framtidens utmaningar
Hans Wahlén, vd, Tamro

15.00–15.40 De juridiska spelreglerna som styr distributionskanalerna för läkemedel – de viktigaste lagarna och fallgroparna ni måste undvika
Elisabeth Eklund, advokat och senior associate, Advokatfirman Delphi

15.40–15.50 Moderator Jonny Sågänger sammanfattar och avslutar seminariedagen

Ovanstående, plus flera andra frågeställningar behandlar vi under dagen på Scandic Hotel Anglais i Stockholm. Välkommen!


Kristofer Petraeus
Projektledare