Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Läkemedelsmarknadsdagen 2013

Varmt välkommen till årets mötesplats för läkemedelsmarknaden! Tisdag 24 september genomför vi vårt årliga evenemang Läkemedelsmarknadsdagen som i år har temat Market Access!

Med föreläsningar och diskussioner belyser vi de mest aktuella och angelägna frågorna för läkemedelsmarknaden inom Market Access-området. 

08.30-09.05 Registrering och frukost

09.05-09.20 Moderator Nina Hedlund hälsar välkomna och inleder dagen

09.20-09.50
Ensuring brands are payer-ready: What life science companies should do during product development to ensure successful market access at launch
This talk will provide an overview of the evolving evidence demands of payers in Europe, US and Japan, explaining the implications for manufacturers. It will explore the different steps that can be taken by stage of development to ensure the payer readiness of brands. Identification of the expected challenges brands will face, and how to mitigate them for at the brand or portfolio level will also be discussed. Practical steps that can be taken to ensure informed decision making in development will be shared.
Jason Ward, Principal, Pricing & Market Access Centre of Excellence, IMS Consulting Group

09.50-10.25 Det politiska perspektivet – hur skapar vi bättre förutsättningar för effektiv introduktion av nya läkemedel?
Vi möter Stig Nyman, landstingsråd i Stockholms läns landsting, som under decennier arbetat för samarbete med läkemedelsindustrin. Han berättar om utvecklingen inom detta område och om samarbeten där också politikerna är involverade. Ett konkret exempel på detta är det planerade nya diabetessjukhuset i Stockholm. Vilka vinster kan vi se med dessa nya arbetssätt och hur ser det politiska intresset ut i dagsläget?
Stig Nyman (KD), Landstingsråd, Stockholms läns landsting

10.25-10.55 Förmiddagskaffe

10.55-11.30 Hur går Stockholms läns landstings arbete med att utveckla en process för att introducera och följa upp nya läkemedel?
Vi möter Sven-Åke Lööv, projektansvarig Nya Läkemedel, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting, som ger oss en inblick i landstingets arbete med att starta upp en process för introduktion av nya läkemedel och möjliga nya förutsättningarna för samarbete mellan läkemedelsindustri och landsting.
Sven-Åke Lööv, projektansvarig Nya Läkemedel, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, SLL

11.30-12.00 Prisutdelning Årets Läkemedelsprofil
Vi delar ut utmärkelsen Årets läkemedelsprofil, nominerad och framröstad av bland annat våra nätverksmedlemmar, prenumeranter och seminariebesökare!
Prisutdelare: Nina Rawal, investeringsansvarig Life Science, Industrifonden

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Nationell läkemedelsstrategi: Omvärldsanalys och pågående revideringsprocess av handlingsplan inför 2014
Madeleine Wallding från CBL-kansliet och Läkemedelsverket håller anförande och ger oss möjlighet att ställa frågor.
Madeleine Wallding, direktör för CBL-kansliet, Läkemedelsverket

13.30-14.00 Hur vill TLV arbeta med läkemedelsföretagen framöver?
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) chef för avdelningen för nya läkemedel, Niklas Hedberg, lyfter upp myndighetens dialog med läkemedelsföretagen och samverkan med företagen. Hur vill TLV arbeta med företagen framöver på detta område? Vilka är de viktigaste utvecklingsprocesserna inom TLV när det gäller subvention?
Niklas Hedberg, chef för avdelningen nya läkemedel, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV

14.00-14.20 AstraZeneca  – Utmaningarna   från regulatoriskt godkännande till klinisk praxis
Jacob Brun, Market Access Director, AstraZeneca Sverige berättar överskådligt om och diskuterar kring de svenska utmaningar man har i arbetet från regulatoriskt godkännande till användning i klinisk praxis.
Jacob Brun, Market Access Director, AstraZeneca

14.20-14.50 Eftermiddagsfika

14.50-15.20 Så utvecklar Merck nya sätt att arbeta med market access – att bli en framgångsrik innovationspartner till vården
Mats Berggren från Merck Sweden berättar om hur företaget genom att bli en bättre innovations-partner till sjukvården etablerat en ny marknadskanal som erbjuder patienter tillgång till de senaste behandlingskoncepten och sjukvården nya arbetssätt, win-win för alla. Genom utvecklad samverkan ser man nu de konkreta resultaten i ett unikt public-private-partnership - ett kvitto på att miljön i Sverige håller världsklass och att det nya arbetssättet inom Market Access fungerar.
Mats Berggren, Market Access Manager, Merck Sweden
 
15.20-15.55 Konkurrensen på läkemedelsmarknaden – problem, processer och aktuella exempel
Vi möter Karin Roberts, konkurrenssakkunnig på Konkurrensverket, utreder konkurrensproblem inom läkemedelsmarknaden och ansvarig för utredningen av distributionsmarknaden för läkemedel. Med aktuella exempel belyser hon olika konkurrensrelaterade problem inom läkemedelsvärlden och hur myndigheten arbetar med dem.
Karin Roberts, Konkurrenssakkunnig, Konkurrensverket

15.55-16.00 Moderator Nina Hedlund sammanfattar och avslutar dagen

16.00-17.00 Läkemedelsmarknaden bjuder in till författarintervju med Magnus Jahnsson, samt dryck och tilltugg
Som avslutning på seminariedagen bjuder Läkemedelsmarknaden in till intervju med Magnus Jahnsson, författare och chef för regulatory affairs på Pharmadule och tidigare EMA. Magnus arbetar med en serie romaner med läkemedelsbedrägerier som gemensamt tema. Vi bjuder också på dryck och tilltugg.


Välkommen med synpunkter och frågor!


Kristofer Petraeus, projektledare

Frukost, lunch och kaffe samt dokumentation ingår i priset. Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Vänligen ange om du har några speciella matönskemål i kommentarsfältet när du anmäler dig.