Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Läkemedelsdistributionens nya flöden

Så kan distributions-, apoteks- och läkemedelsföretagen vinna fördelar på en distributionsmarknad med nya flöden


Hans Wahlén
Johan Wallér
Robert Ström

 

OBS NY LOKAL!
Med anledning av det stora intresset för evenemanget har vi bytt lokal. Ny lokal: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har vi kunnat se nya sätt att organisera distributionen av läkemedel. Flera nya aktörer och samarbeten har provat vingarna, med varierande framgång.

Vi bjuder in till ett halvdagsseminarium, främst för beslutsfattare inom de tre branscherna läkemedel, apotek och distribution och tittar på hur de olika företagen inom apoteks-, distributions- och läkemedelsbranschen kan vinna fördelar i det nya distributionslandskapet. Vilka nya samarbeten ser vi på denna marknad med fler aktörer och geografiska och organisatoriska flöden? Vilka nya utmaningar och möjligheter?

Representanter från alla tre delar av marknaden: apoteksföretag, läkemedelsföretag, och självklart distributionsföretagen, belyser hur marknaden egentligen ser ut och hur man tror att den kommer att utvecklas. Vilka blir vinnarna, vilka slås ut? Vilka arbetsformer kommer att lyckas bäst?

Dagens program:

15.35-16.00 Baxter Medical – så skapar vi framgångsrikt distributionsarbete med tydlig strategi
Med patienten i fokus arbetar Baxter Medical innovativt och strategiskt för att finna distributionslösningar som främjar hela vårdkedjan. Robert Ström, General Manager Nordic, berättar för oss om företagets arbete. 
Robert Ström, General Manager Nordic, Baxter Medical AB
15.00-16.30 Paneldiskussion
16.30 Moderator Nina Hedlund sammanfattar och avslutar dagen

13.00-13.30 Registrering

13.30-13.35 Moderator Nina Hedlund hälsar välkomna och inleder seminariet
Nina Hedlund, redaktör, Pharma Online

13.35-14.00 Distributionsstrategier hos det forskande läkemedelsföretaget – Erfarenheter och visioner för MSD
Ulf Janzon från MSD och ordförande i LIFs Apoteks- och Distributionskommitté, berättar med läkemedelsindustrins perspektiv om hur man ser på utmaningarna och möjligheterna på den nya distributionsmarknaden. 
Ulf Janzon, Policy & Communications Director, MSD

14.00-14.15 Läkemedelsdistribution med tydlig slutkundsfokus - apotekens viktiga roll i distributionskedjan
Johan Wallér, vd, Sveriges Apoteksförening

14.15-14.40 Hur påverkar den nya distributionssituationen Tamro och hur antar företaget framtidens utmaningar?
Hans Wahlén, vd, Tamro

14.40-15.10 Eftermiddagskaffe

15.10-15.35 Posten Logistiks roll i en ny marknad
Anders Holm berättar om företagets satsningar på läkemedelsområdet och ger oss sin bild av samarbeten på distributionsmarknaden. Vilka är de största utmaningarna framöver?
Anders Holm, Sverigechef, Posten Logistik

15.35-16.00 Baxter Medical – så skapar vi framgångsrikt distributionsarbete med tydlig strategi
Med patienten i fokus arbetar Baxter Medical innovativt och strategiskt för att finna distributionslösningar som främjar hela vårdkedjan. Robert Ström, General Manager Nordic, berättar för oss om företagets arbete.
Robert Ström, General Manager Nordic, Baxter Medical AB

15.00-16.30 Paneldiskussion

16.30 Moderator Nina Hedlund sammanfattar och avslutar dagen

Välkommen!

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@nyhetsbrev.se