Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Intensivkurs i Life Science-juridik

Vi bjuder den 10 september 2013, in till tredje genomförandet av vår mycket uppskattade intensivkurs i Life Science-juridik. Denna gång är kursen utökad med ett block om de viktiga upphandlingsfrågorna!

Du som har koll på juridiken inom Life Science kan behålla ditt goda rykte, undvika att förlora pengar och dessutom ligga ett steg före konkurrenterna! Under en lärorik och interaktiv heldagskurs för dig som har behov och intresse av kunskap inom Life Science-juridiken, men kanske inte är jurist, belyser våra välrenommerade kursledare från Advokatfirman Delphi marknadsrätt, upphandlingsfrågor, avtal, konkurrensrätt, företagshemligheter samt anti-korruptionsfrågor.

Kursschema:

Marknadsrätt: Så navigerar du rätt i reklamkanalerna
Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi
Upphandlingssituationen mellan landsting och läkemedelsbranschen – aktuella juridiska frågor 
Anna Ulfsdotter Forsell, advokat/partner och Elisabeth Eklund, advokat/partner, båda Advokatfirman Delphi
Avtalsrätt: Gör rätt från början
Johan  Hübner, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi
Konkurrensrätt: Lär dig känna igen varningsklockorna
Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi
 
Företagshemligheter och sekretessavtal: Så skyddar du företaget från angrepp
Henrik Bengtsson, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi
Mutbrott: Så gör du en handlingsplan mot korruption
Peter Utterström, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi 08.30-08.50  Registrering och morgonkaffe

09.00-09.10  Moderator Nina Hedlund hälsar välkomna och introducerar dagens program
Nina Hedlund, redaktör Läkemedelsmarknaden

09.00-10.00  Marknadsrätt: Så navigerar du rätt i reklamkanalerna
Reglerna om marknadsföring är tillämpliga i vitt skilda situationer: i annonser, radio och TV-reklam, på mässor, anbud i upphandlingar, skyltning i butiker med mera. Det är viktigt att känna till reglerna eftersom såväl övervakning som sanktioner har skärpts de senaste åren. Vi diskuterar bland annat vad som är viktigt att tänka på vid utformning av en reklamkampanj, när går det att angripa en konkurrents reklam, vad man måste tänka på vid marknadsföring av receptbelagda läkemedel, hur reglerna ser ut för marknadsföring i sociala medier samt  vilka sanktioner  företaget riskerar? Vi har även en kort övning där vi går igenom några olika reklamkampanjer.
Henrik Bengtsson advokat/delägare, Advokatfirman Delphi och Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi

10.00-11.00  Upphandlingssituationen mellan landsting och läkemedelsbranschen – aktuella juridiska frågor
I och med att offentlig sektor är en mycket stor kund för många läkemedelsbolag är det viktigt att ha god kännedom om och vara uppdaterad om upphandlingsreglerna. Under detta pass diskuterar vi olika aktuella upphandlingsrättsliga frågeställningar och rättsfall – bl.a. senaste praxis kring om rabattavtal med landsting behöver upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.
Anna Ulfsdotter Forssell, advokat/delägare och Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi

11.00-11.20  Förmiddagskaffe

11.20-12.20  Avtalsrätt: Gör rätt från början
Efter denna genomgång så kommer du att veta hur avtal egentligen träffas, vådan av att träffa överenskommelser vid sidan om och vad som egentligen gäller för muntliga avtal. Dessutom går vi igenom skillnaderna mellan en återförsäljare och en agent och vilka bestämmelser som bör vara med i ett sådant avtal. Det finns risk att felaktigt upphandlade avtal förklaras ogiltiga och vi berättar om riskerna och möjligheterna kring detta. Dessutom diskuterar vi kort andra typer av avtal som kan förekomma inom Life Science-området. Fokus för passet är säljarbetet.
Johan  Hübner, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi

12.20-13.20  Lunch

13.20-14.20  Företagshemligheter och sekretessavtal: Så skyddar du företaget från angrepp
Du får lära dig mer om skydd för företagshemligheter. Hur skyddar företaget sina hemligheter och vad gör man om de har angripits. Du får även rekommendationer rörande anställningsavtal och informationspolicies. Vidare behandlas sekretessavtal – risker och möjligheter. När behöver företaget ett sekretessavtal och vad skall det reglera? Vad skall du titta efter när du får ett sekretessavtal föreslaget?
Henrik Bengtsson, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi 

14.20-15.20  Konkurrensrätt: Lär dig känna igen varningsklockorna
Du får lära dig vilka risker ett konkurrensbegränsande agerande innebär och att känna igen de konkurrensrättsliga ”varningsklockorna”. Vi diskuterar bland annat när du får samarbeta med konkurrenter och om företaget kan lämna vilka rabatter som helst. Vi tar också upp följande frågor: Är regulatoriska åtgärder som påverkar parallellimportörer eller generikatillverkare negativt tillåtna? Är det tillåtet att styra återförsäljares prissättning? Vilka sanktioner kan företaget drabbas av vid brott mot konkurrensreglerna och hur förebygger du dessa risker?
Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi

15.20-15.50  Kaffepaus

15.50-16.50  Mutbrott: Så gör du en handlingsplan mot korruption
Trenden är tydlig – lagstiftningen mot korruption stärks och myndigheter världen över bereds ökade möjligheter att utreda och lagföra mutbrott – en trend som också inkluderar Sverige bl.a. genom den nya mutbrottslagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2012. Under detta pass presenteras grundstenarna i den nya svenska mutbrottslagstiftningen och internationell ledande lagstiftning mot mutbrott  i USA och UK. Vanligt förkommande situationer då korruption aktualiseras och dess effekter diskuteras. En praktisk handlingsplan för att lägga grunden till ett effektivt anti-korruptionsarbete presenteras och diskuteras.
Elisabeth Eklund, advokat/delägare och Lisa af Burén, advokat, Advokatfirman Delphi

16.50-17.00  Avslutande frågestund
Elisabeth Eklund, advokat/delägare, Advokatfirman Delphi

17.00  Kursdagen avslutas

Välkommen!


Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@nyhetsbrev.se