Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Är sociala medier rätt medicin för patienterna?

Hur kan sociala medier påverka läkemedelsanvändningen? I januari släppte IMS Health rapporten "Engaging patients through social media". Denna rapport, samt frågor kring sociala mediers påverkan på läkemedelsanvändningen och läkemedelsbranschens affärsmodeller, diskuteras vid Pharma Networks Almedalsträff.

Dagens patienter ställer allt högre informationskrav på vård och läkemedelsföretag. Denna trend kommer öka med den yngre digitala och mobila generationen. Undersökningen ”Engaging Patients Through Social Media” ger ett internationellt perspektiv på hur redo sjukvården är för kunniga och digitalt krävande patienter och hur sociala medier utmanar befintliga affärsmodeller och påverkar affärsresultat i läkemedelsvärlden. Förändring krävs hos läkemedelsföretagen, från renodlat ROI-fokus till hur sociala medier påverkar patienters och vårdgivares beslutsfattande.

Redan nu finns företag, som med strategiska satsningar når goda resultat genom att agera snabbt och tillmötesgå kundernas önskemål om tillgänglighet, transparens och information. Men för ökat mervärde för vårdgivare och patienter krävs större proaktiv regulatorisk tydlighet, för hela den interaktiva digitala värld där information samlas. Vem ska övervaka och säkerställa informationen och vilka verktyg mäter nyttan för patienten? Efter att IMS Health  presenterat rapporten följer en pandeldiskussion med:

Peter Leander, kommunikatör, Läkemedelsindustriföreningen, LIF

Karina Tellinger
, handläggare, SKL och strateg, Inera (Landsting och regioner i samverkan för e-hälsa)

Daniel Carlzon, klinisk farmakolog, VGR och ledamot i Läkarförbundets läkemedelsråd

Hasse Sandberg, Styrelseledamot Nätverket mot cancer, Redaktör Haema och förbundssekreterare Blodcancerförbundet.,  


Moderator är Jonny Sågänger, redaktör för nyhetsbrevet Sjukvårdens affärer

Varmt välkomna!

Kristofer Petraeus
Projektledare 
Pharma Network

I samarbete med: IMS Health 

Nätverksträffen är öppen för alla som är intresserade och anmälan är inte nödvändig. Dock finns det ett begränsat antal platser.