Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Lyckas med Market Access!

Vi bjuder in till en heldag om läkemedelsbranschens stora utmaning: Market Access. Boka den 16 november.

Henrik Alfredson
Stig Nyman

 

Navigera rätt på en marknad med nya spelregler. Forma rätt strategier för att nå ut till kunderna. Bli inspirerad av visioner och innovationer. Ta del av framgångsexempel och konkreta verktyg. Du får möta företag, rådgivare, politiker och beslutsfattare. Fokus för dagen är långsiktig och kreativ samverkan mellan vård, forskning och läkemedelsindustri.

Anmäl dig här!

Program

08.30 – 09.00 Registrering och frukost

09.00 – 09.10 Introduktion till dagen
Moderator Jonny Sågänger, redaktör Pharma Online

09.10- 09.30 Market Access och adherence – så ser framtidens marknad ut
Hur ska läkemedelsbolagen nå marknaden? Och hur ska vård och industri samarbeta för att patienterna ska fullfölja sina behandlingar? Två stora utmaningar, som kräver nya strategier.
Peter Norrgård, Regional Director Nordics at Cegedim

09.30- 10.10 Landstingen och läkemedelsstrategin
Höstens mest aktuella läkemedelsfrågor för Sveriges Kommuner och Landsting  och för  landstingen, bland  annat  inom ramen för läkemedelsstrategin.
Gunilla Thörnwall Bergendahl, samordnare för SKL:s läkemedelarbete

10.10-10.20 Bensträckare

10.20 – 11.00 Adxto -Innovativa modeller för patientcentrerad vård
Adxto är ett ungt företag med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Singapore och Filippinerna. Företaget utvecklar modeller för kvalitetssäkrad sjukvård och förbättrade behandlingsresultat. Fokus ligger på att stötta hälso- och sjukvårdpersonal i  tillhandahållandet av medicinska behandlingar och på support till patient genom utbildning, motivationsstöd och verktyg för patientmedverkan.
Henrik Alfredson, ansvarig affärsutveckling, Adxto

 11.00 -11.40 Vård-industri-forskning: Politiskt töväder för samarbete
Stig Nyman, landstingsråd, Stockholms Läns Landsting, berättar bland annat om ett banbrytande letter of intent  mellan SLL, Karolinska Institutet och Novartis samt skissar sin vision av långsiktigt och förtroendefullt samarbete mellan vården och läkemedelsindustri.

11.40 – 12.40 Lunch

12.40 -13.20 Högst på dagordningen hos Läkemedelskommittéerna
Viktiga frågor för läkemedelskommittéerna.
Stephan Quittenbaum, ordförande i LOK – Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

13.20 – 14.00 Utmaningar för en Market Access manager
Scensamtal med Kajsa Olsson, Head of Market Access Scandinavia, Bayer, om hennes syn på  utmaningar och möjligheter på en föränderlig läkemedelsmarknad.

14.00 – 14.30 Kaffepaus

14.30 – 15.15 Faktorer för en framgångsrik Market Access
För att lyckas med att nå marknaden krävs att företaget gör rätt saker i rätt tid, har rätt organisation, förstår vad betalarna vill se samt kan kommunicera värdet av sina produkter på ett trovärdigt och evidensbaserat sätt.
Karl-Johan Myrén, Principal, Health Economics & Outcomes Research, IMS Consulting Group

15.15- 15.45 Så arbetar SLL med Horizon Scanning
SLL använder Horizon Scanning för att bättre kunna genomföra en behovsbaserad budgetering, förbereda strukturerat införande och planera olika insatser såsom utbildningar och framtagande av vårdprogram.
Marie Persson, leg apotekare, farm lic , Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting

15.45 – 16.00 Sammanfattning  av dagen
Moderator Jonny Sågänger, redaktör Pharma Online

Välkommen!

Nina Hedlund
Projektledare
08-546 00 532

Frukost, lunch, fika samt dokumentation ingår i priset.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.