Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Etikavtalet - hur arbetar vi vidare?

Sveriges Kommuner och landsting har tillsammans med de tre branschorganisationerna Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech arbetat fram det nya etikavtalet som reglerar samverkan mellan vård och industri. Vi tar fasta på de utmaningar vi ställs inför när avtalet nu ska implementeras och bjuder in några av de viktigaste aktörerna för presentationer, diskussioner och frågor.

Under eftermiddagen, tisdag 4 februari, tittar vi på framtiden för samverkan mellan vård och industri och får höra från de olika aktörerna vilka utmaningar och möjligheter de ser med avtalet. Dessutom lyfter vi upp exempel på företag som länge arbetat dedikerat och strategiskt med etikfrågorna. Vad kommer etikavtalet att innebära för deras arbete? Vi tittar på de juridiska aspekterna av etikavtalet och dessutom lyfter vi upp branschens arbete med reklam och PR kopplat till etikfrågorna, sätter frågorna i ett tydligt sammanhang och tittar på hur landskapet förändrats. Eftermiddagens schema:


13.10-13.30 Registrering och kaffe

13.30-13.40
Moderator Jonny Sågänger hälsar välkomna och
inleder dagen
Jonny Sågänger, Redaktör, Sjukvårdens Affärer

13.40-14.05 Hur ser SKL på arbetet med etikavtalet?
Vi möter SKL:s samordnare läkemedel, Gunilla Thörnwall-Bergendahl, som bland annat berättar om arbetet med etikavtalet och tittar på arbetsgivaransvaret och normaliseringen gentemot andra branscher.
Gunilla Thörnwall-Bergendahl, Samordnare läkemedel, Sveriges Kommuner och Landsting

14.05-14.30
Läkemedelsindustrin och etikavtalet
Rikard Pellas, Compliance Officer, Läkemedelsindustriföreningen

14.30-15.00
Eftermiddagsfika

15.00-15.25
AstraZenecas strategiska etikarbete samt betydelsen av det nya etikavtalet ur ett företags synvinkel
Birgitta Strinnholm, Director Market Ethics, AstraZeneca AB

15.25-16.00
Etikavtalet ur ett juridiskt perspektiv
Helén Waxberg från Mannheimer Swartling diskuterar bland annat kring vad som är nytt i avtalet och vilka skillnader som finns mot tidigare överenskommelser.
Helén Waxberg
, Partner, Mannheimer Swartling

16.00-16.25
PR- och reklamarbete i etikavtalets tid – utmaningar och möjligheter
Peter Moro sätter etikfrågorna i ett sammanhang och diskuterar hur han ser på avtalets påverkan på det framtida arbetet, med reklam och PR inom läkemedelsbranschen. Vilka möjligheter och vilka utmaningar står vi inför?
Peter Moro, seniorkonsult, Prime PR

16.25-16.30
Moderator Jonny Sågänger sammanfattar och avslutar eftermidddagen


Varmt välkommen!Kristofer Petraeus
Projektledare

I seminarieavgiften ingår eftermiddagskaffe och digital seminariedokumentation. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.