Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Så kan digitala strategier lyfta läkemedelsindustrin

Nu är det dags för Läkemedelsmarknadens (f d Pharma Onlines) tredje seminarium inom det digitala området. Denna gång höjer vi blicken rejält och tar greppet med föreläsningar, case och diskussioner som fokuserar på hur framgångsrika digitala strategier och inititativ kan lyfta läkemedelsindustrin.

Hur går läkemedelsföretagen från att vara uteslutande läkemedelsproducent till att också vara en tydlig tjänsteleverantör som med hjälp av digital teknik främjar följsamhet till behandling? Hur skapar vi affärsnytta med våra digitala satsningar och hur lyckas vi med den interna förankringen? Hur ser kopplingen mellan läkemedelsindustri och vården ut då det gäller digitala tjänster? Synkar behov och önskemål från läkare och patienter med det industrin vill leverera, i form av appar etc? Frågorna kring arbetet med läkemedelsföretagens digitala satsningar är många och vi tar fasta på detta genom att presentera en spännande halvdag med flera inslag:

13.00-13.30 Registrering och kaffe

13.30-13.40 Moderator Nina Hedlund, redaktör för nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden hälsar välkomna och inleder seminariet

Presentationer, frågor och diskussion

13.40-14.15  Med hjälp av Johanna Ulfvarson, programansvarig Hälsa, VINNOVA, tar vi greppet ur myndighetsperspektivet och sätter det digitala arbetet i ett större sammanhang, både marknadsmässigt och historiskt/framåtblickande. Vilka är myndighetens viktigaste frågor och satsningar?

14.15-14.50 Tobias Folkesson, CEO och Jonas Billing, VP Sales, båda från ett av de mest spännande företagen på den svenska 33-listan,Trialbee, intervjuas av Nina Hedlund om sin innovativa verksamhet som bland annat hjälper läkemedelsföretag att digitalisera och effektivisera patientrekryteringen till kliniska prövningar - med väldigt goda resultat.

14.50-15.20 Eftermiddagskaffe med tilltugg

Presentationer, frågor och diskussion

15.20-16.00 Vi möter Marit Hämeenaho, New Media/Communication Manager, Pfizer, som lyfter upp exempel på framgångsrika och utmanande digitala initiativ inom företagets digitala strategi.

16.00-16.25 Emma Spak, ordförande för Sveriges Yngre Läkares föreninge, SYLF, ger en inspirerande inblick i läkarens syn på digitaliseringen av yrket där vi också tittar på kopplingen mellan behoven inom hälso- och sjukvården och de tjänster läkemedelsindustrin levererar idag och kan komma att leverera.

16.25-16.30 Moderator Nina Hedlund sammanfattar dagen

16.30-17.30 Läkemedelsmarknaden bjuder in till mingel med dryck, tilltugg och fortsatta diskussioner


Välkommen!

Kristofer Petraeus
Projektledare
kristofer.petraeus@nyhetsbrev.se
08-54600532


I seminarieavgiften ingår kaffe och digital dokumentation. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.