Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Apoteksmarknadsdagen

Välkommen till en intensiv heldag om utmaningar och möjligheter på apoteksmarknaden. Boka den 22 mars 2012!


Helena Nilsson
Inger Erlandsson
Amadou Jallow

 

Utmaningarna! Första delen av Apoteksmarknadsdagen ägnar vi åt de svåra utmaningarna på marknaden. Nyckelaktörerna diskuterar lönsamhet, distribution, kompetensförsörjning och spelregler på marknaden.

Möjligheterna! Under eftermiddagen lyfter vi blicken och lyssnar till visionärer och får goda exempel på samarbeten, affärsutveckling och nytänkande.

Anmäl dig här!

Program

08.30 – 09.00 Registrering och frukost

09.00 – 09.10 Introduktion till dagen
Moderator Nina Hedlund, redaktör, Pharma Online

09.10 – 09.40 I fokus för TLV just nu
Inger Erlandsson, chef för Apoteksavdelningen på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,
berättar om vad som är de viktigaste frågorna för TLV. Hon tar bland annat upp handelsmarginalen. Inger Erlandsson har en lång erfarenhet av apoteksbranschen, bland annat som apotekare på sjukhusapotek och från apoteket Örnen vid Odenplan. Dessutom har hon tidigare varit chef på Socialstyrelsen innan hon kom till TLV för att ansvara för tillsynen efter omregleringen av apoteken.

09.40 – 10.20 Juridiska processer i kölvattnet av prispressen på den omreglerade marknaden
TLV:s uppdrag har vässats i samband med omregleringen av apoteksmarknaden. Vilka är de legala konsekvenserna av myndighetens uppdrag att åstadkomma såväl lönsamhet för apoteken som prispress på läkemedel?
Talaren Helena Nilsson har varit engagerad i regeringens reformarbete på apoteksmarknaden, först som huvudsekreterare i Apoteksmarknadsutredningen och därefter som ämnessakkunnig vid Socialdepartementet.
Helena Nilsson, Specialist Counsel på Setterwalls Advokatbyrå

10.20 – 10.45 Kaffepaus

10.45 – 11.15 Apoteksmarknaden 2.0 – navigera rätt i det förändrade konkurrenslandskapet
Jan von Zweigbergk, Territory Sector Leader Retail & Consumer på PwC, presenterar en ny studie av multikanalstrategier för att kartlägga hur konsumentens köpprocess ser ut och hur den påverkar detaljisternas värdekedja.
Apoteksmarknaden påverkas starkt av konsumentens utökade krav på värde för pengarna, det växande förtroendet för egna märkesvaror, krav på en hållbar strategi och ökad aktivitet i flera köpkanaler och sociala medier. De aktörer som har förmågan att multidosera; att finna en mix av strategiska initiativ samt att kunna dosera dem i rätt mängd och rätt kanal kommer att attrahera de krävande konsumenterna.

11.15 – 12.00 Paneldebatt: Vem blir vinnare på distributionsmarknaden?
Genom att vända på hela affärslogiken i den nuvarande leverantörsstyrda modellen ökar apoteksbolagen via sina logistikpartners pressen bakåt i distributionskedja. Förändringen påverkar apoteken, industrin, de nya distributörerna, samhället och miljön, dessutom maktförhållandena mellan apoteksbolagen och industrin. Vilka blir vinnare och vilka blir förlorare?
Karolina Antonov, LIF, Johan Wallér, vd, Sveriges Apoteksförening, Pär Landin, Regionchef Mitt, Green Cargo Logistics AB, Hans Wahlén, vd, Tamro m fl

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30. Vad händer med Apoteksomregleringen 2012?
Kenneth Johansson, socialutskottets ordförande (C), Socialdepartementet. Kenneth är en av dem som politiskt ligger bakom apoteksomregleringen och har en central roll i riksdagen för att se till att det blir som tänkt.

13.30 – 13.45 Apotekare, finns de? Bilden av apotekare i media i samband med omregleringen av apoteksmarknaden
Sofia Kälvemark-Sporrong, forskare, Institutionen för farmaci, Uppsala Universitet och Jenny Carlsson

13.45 – 14.00 Årets Apoteksentreprenör
Presentation av alla nominerade, prisutdelning samt tal av årets pristagare. För andra året i rad delar Pharma Online ut priset Årets Apoteksentreprenör. Vi kommer att lyfta fram en uthållig eldsjäl, en nyskapande kreatör, en visionär med tillväxtambitioner eller kanske en lysande kommunikatör. Årets Apoteksentreprenör ska vara en förebild med ett samhällsengagemang och en stark vilja att utveckla apoteksverksamheten, med kundernas bästa i fokus. Glöm inte att rösta på din favorit bland de nominerade fram till den 15 mars. Rösta här!

14.00 – 14.30 Så ökar vi följsamheten
Så samarbetar Kronans Droghandel med Pfizer för att förbättra följsamheten till behandlingen. Kronans Droghandel vill verka för en bättre läkemedelsanvändning samt befästa en position på marknaden där företaget är en del av vårdkedjan. Låg följsamhet är ett problem och genom pilotprojektet vill Kronans Droghandel lära sig  hur företaget bättre kan arbeta med stöd och motivation till kunderna i samarbete med tillverkare samt hälso- och sjukvård.
Carin Svensson, farmacichef, Kronans Droghandel

14.30 – 15.00 Kaffepaus

15.00 – 15.30 Hollands unika apoteksreform
Föreläsare från holländska yrkesföreningen för apotekare Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) berättar om den unika apoteksreformen i Holland. Apoteken ska ersättas utifrån kvaliteten på den farmacevtiska omsorg som de levererar, vilket mäts via 42 kvalitetsindikatorer. Resultaten mäts och samlas in i samarbete med en nationell stiftelse för farmacevtisk statistik och viktas i ett poängsystem. Det handlar om en förändring som KNMP förberett länge i samarbete med apoteksföretagen, regeringen, hälsomyndigheten NZA och försäkringsbolagens organisation.
Jan Smits, KNMP

15.30 – 16.00 GPP plus en dos fantasi: så kan vi förbättra läkemedelsanvändningen
Amadou Jallow, apotekare, chef för APL Extempore Kundservice och medlem i Apotekarsocietetens styrelse, vill att vi kraftsamlar och gör 2012 till apoteksfarmacins år. Den svenska Good Pharmacy Practice, GPP; framtagen på initiativ av Apotekaresocieteten, är en bra utgångspunkt som sätter igång fantasin för att vi ska få bästa tänkbara läkemedelsanvändning.

16.00 – 16.15 Framtidens farmaci och drömapotek
Dagens farmacistudenter delar med sig av sina visioner av framtidens apotek.
Swedish National Association of Pharmaceutical Students

16.15 – 16.20 Moderator Nina Hedlund sammanfattar och avslutar seminariedagen

16.20 – 17.30 Mingel
Mer information om minglet kommer senare

Välkommen!
Nina Hedlund
Projektledare
08-546 00 532

Frukost, lunch, fika samt dokumentation ingår i priset.
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.